Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулипень 2023 року

Відповідальна політика в сучасній Україні

А46212 323.2(477)

В 42

Відповідальна політика в сучасній Україні : ілюзії та реалії : монографія / за ред. О. М. Майбороди ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : [б. в.], 2021. – 252 с.

Колективна монографія присвячена проблемі, яка є однією з найбільш обговорюваних в українському суспільстві – про залежність між характером політичного правління і соціально-економічним становищем. У фокусі книги ключове у цій проблемі питання – про рівень суспільної відповідальності правлячого класу країни і його основних сегментів, таких як політичні партії, правлячий режим, бізнескорпорації, духовні та інтелектуальні лідери та ін. Проаналізовано ступінь усвідомлення правлячим класом своєї відповідальності і готовності діяти відповідально за найближчі і віддалені наслідки своїх дій. Аналіз проілюстровано ситуацією у ряді політичних і духовних сфер, стан яких має важливе значення для виходу із кризи і для консолідації громадян заради цього виходу. Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту «Суспільна відповідальність у політичній діяльності в сучасній Україні: стан і тенденції», виконаного в рамках цільової програми наукових досліджень «Суспільний ідеал і політичні інтереси в сучасній Україні».


Гібридна війна Росії проти України

В6422 316.776.2(470:477)

Г 46

Гібридна війна Росії проти України Як перемогти на інформаційному фронті : аналіт. посіб. / Центр стратег. комунікацій та інформац. безпеки, Центр демократії та верховенства права, Швеція. – [б. м.] : [б. в.], 2023. – 54 с.

Посібник розробила команда Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеного при Міністерстві культури та інформаційної політики України, спільно з Центром демократії та верховенства права за фінансової підтримки Швеції в межах проєкту «Школа протидії дезінформації».

Інформаційна війна Російської Федерації проти України не менш небезпечна, ніж безпосередні бойові дії. Вона здатна серйозно підірвати єдність українського суспільства, довіру громадян до влади та збройних сил, відносини України з державами-союзниками. Тому для працівників державних структур дуже важливі навички з розпізнавання та протидії російській пропаганді й дезінформації.

Головна мета цього посібника – ознайомлення читачів з основними аспектами протидії російській дезінформації та пропаганді. Для досягнення цієї мети проаналізована інформаційна складова гібридної війни, яку РФ веде проти України; виокремлені основні ознаки та прийоми російської пропаганди й дезінформації; окреслені методи виявлення та адекватного реагування на російську дезінформацію в контексті стратегічних комунікацій, а також запропоновані схеми оцінювання вжитих комунікаційних заходів.

Посібник розроблений для державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування. Матеріали будуть корисні керівникам, їхнім заступникам, спеціалістам департаментів, управлінь і відділів, менеджерам з комунікацій, SMM-спеціалістам і всім, хто займається публічною комунікацією від імені державних структур або органів місцевого самоврядування України.


Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні

Б51897 321.72(477)

З-69

Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні монографія / Т. А. Бевз, В. О. Ковалевський, О. Ю. Кондратенко ; ред. Г. І. Зеленько ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : [б. в.], 2021. – 416 с.

У монографії проаналізовано процеси трансформації політичного режиму в Україні за період незалежності. На основі використання широкої емпіричної бази проаналізовано девіантне співвідношення проєктного і робочого політичних режимів в Україні, специфіка системи державного управління, регіональні практики функціонування політичного режиму, характер політичних партій та громадянського суспільства, політичної культури та політичної свідомості громадян за наявного в Україні політичного режиму, роль фінансово-промислових груп у політичних процесах. Проаналізовано динаміку України у світових рейтингах демократії, феномен «захопленої держави», сформульовано рекомендації щодо перспектив зміцнення демократії в Україні. Книга розрахована на науковців, політиків, докторантів та студентів-політологів, усіх, хто цікавиться особливостями політичного розвитку України.


Політичний процес у незалежній Україні

Б51898 321.72(477)

П 49

Політичний процес у незалежній Україні : підсумки і проблеми : збірник / О. Майборода ; ред. О. Рафальський. – Київ : [б. в.], 2021. – 704 с.

Статтями, вміщеними у збірник, охоплено найбільш вагомі питання політичного розвитку України за часи незалежності. Розглянуто проблеми, пов`язані із вибором загального стратегічного курсу держави, з трансформацією суспільно-політичного устрою, з етнополітичною і духовною еволюцією українського соціуму. Для науковців, викладачів, студентів, для всіх, проявляє увагу до проблем національного розвитку. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com