Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділучервень 2024 року

Комплексне краєзнавче дослідження населених пунктів Старокостянтинівщини Хмельницького району

А45251-2 908(477-89Под)

Г57

Говорун В. Д. Комплексне краєзнавче дослідження населених пунктів Старокостянтинівщини Хмельницького району Т. 2 / В. Д. Говорун; Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2024. – 346 с. : фот. – Бібліогр.: с. 342-343. – ISBN 978-617-513-689-8.

У краєзнавчому довіднику розповідається про населені пункти Старокостянтинівщини, їхню історію та природу земель, які їм належать.

Кожен населений пункт розглядається за єдиним планом: час заснування, історичні події, які відбувалися в різні епохи і часи на його теренах, демографічний стан населення, місцеві підприємства, історичні, археологічні та культурні пам’ятки. Охарактеризовано природу прилеглої території з погляду ландшафтознавства, геології, геоморфології, гідрології, геоботаніки, ґрунтознавства, ботаніки та зоології.


Козацька педагогіка

Б49576 37.035

К59

Козацька педагогіка і навчально-виховний процес у закладах освіти: науково-метод. зб. / Департамент освіти і науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; уклад. В. Є. Берека, І. К. Гіджеліцький, Н. М. Орловська. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2017. – 544 с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 538-543.

У посібнику вміщено досвід використання козацької педагогіки в школах Хмельниччини, а саме: створення козацької організації «Молода Січ» ім. Богдана Хмельницького на базі Пилипо-Олександрівської загальноосвітньої школи; Летичівського козацького куреня «Летичівська Січ» Летичівського НВК № 2 «ЗОШ I-IIІ ступенів-гімназія; Пилявської ЗОШ I-III ступенів – школа сприяння здоров’ю і козацькому гарту; Пасічнянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів, технологічний ліцей».


Краєзнавець Хмельниччини

П1103-17(2024) 908(477.43)

К78

Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. Вип. 17. На пошану голови Національної спілки краєзнавців України професора Олександра Реєнта / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. НСКУ, Центр дослідж. історії Поділля ін-ту історії України НАН України; гол. редкол. Ю. В. Телячий ; відп. ред.: В. С. Прокопчук, В. Р. Адамський та ін. – Хмельницький: ХОО НСКУ, 2024. – 320 с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст.

Науково-краєзнавчий збірник вміщує офіційні матеріали про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ за 2024 рік, хроніку розвитку краєзнавчого руху на Хмельниччині, інформацію про місцеві осередки НСКУ, наукові дослідження з історії, археології, персоналістики краю, рецензії, огляди, бібліографію новітніх науково-краєзнавчих видань, цікаві факти, привітання з ювілеями відомих поділезнавців тощо.


Наукова спадщина Миколи Дарманського у розвитку освіти України

Б52161 37.011(477.43)

Н34

Наукова спадщина Миколи Дарманського у розвитку освіти України: монографія / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.; за наук. ред. Н. Г. Ничкало; упоряд. І. М. Дарманська. – Київ : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2024. – 224 с.: фот. – ISBN 978-617-8295-20-2.

У монографії проаналізовано основні етапи життєвого, науково-педагогічного та державницького шляху відомого українського педагога, науковця, управлінця, просвітителя, ініціатора реформування освіти на Поділлі Миколи Дарманського. Розкрито філософсько-педагогічні, управлінські концепції педагога-новатора, основні положення яких є актуальними в сучасній освіті й відображені в численних працях його учнів, колег, послідовників, опублікованих у довоєнний час та в умовах повномасштабної російської агресії проти України.


Тадей Грабянка – король ілюмінатів

А46924 94(477.43)

П53

Полюхович Д. Тадей Грабянка – король ілюмінатів / Д. Полюхович. – Київ : Вид-во Руслана Халікова, 2024. – 200 с. – ISBN 978-617-8310-18-9.

У книзі розповідається про подільського шляхтича Тадея Лещица Грабянку – історичного діяча XVIIІ століття, творця пара-масонської спільноти ілюмінатів Авіньйону (вона ж «Новий Ізраїль» чи «Народ Божий»), що мала значний вплив на езотеричну та окультну думку тогочасної Європи.


Пам`яткоохоронна робота в закладах загальної середньої освіти

А46922 351.853.1(477.43)

П80

Прокопчук В. С. Пам`яткоохоронна робота в закладах загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. / В. С. Прокопчук, А. П. Гриценко ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Суми : Цьома С. П., 2024. – 136 с. : фот. – ISBN 978-617-8095-43-7.

У посібнику порушено актуальні проблеми участі школярів в охороні пам’яток історії і культури, дано методичні поради, вміщено матеріали, які допоможуть учителям та учням освоїти історію, теорію, напрацьований досвід і нормативно-правові засади.


Соціальна реінтеграція

В6528 355.1(477)

С69

Соціальна реінтеграція ветеранів в Україні з акцентом на інклюзивність ветеранів як вразливої категорії населення і роль, яку ветеранські організації можуть відігравати у забезпеченні інклюзивності: підсумк. аналіт. звіт; листоп. 2023 / М-во у справах ветеранів України, Міжнар. орг. з міграції ; авт. звіту: М. Кінселла, В. Арас. – [б. м.] : [б. в.], 2023. – 43 с. : граф., табл.

У звіті представлені результати, висновки та рекомендації, отримані під час опитувань та інтерв’ю упродовж серпня і вересня 2023 року. Основну увагу приділено різним аспектам соціальної реінтеграції ветеранів з акцентом на інклюзивність особливо вразливих ветеранів та роль, яку ветеранські організації можуть відіграти у сприянні інклюзивності МОМ.


Військове мистецтво та дипломатія давнього Єгипту доби Нового царства

А46923 94(32)

Я 14

Яблонський В. В. Військове мистецтво та дипломатія давнього Єгипту доби Нового царства = Military Art and Diplomacy of Ancient Egypt During of the New Kingdom / В. В. Яблонський. – Київ : [б. в.], 2024. – 214 с. : фот., м. мапи. – Бібліогр.: с. 174-189. – ISBN 978-617-7901-98-2.

Книга присвячена історії військової справи та дипломатії давнього Єгипту доби Нового царства. Особлива увага приділяється структурі, озброєнню єгипетського війська та військовим походам фараонів XVIII-XX династій.


***


Вишиванка

П1279-1 821.161.2

В55

Вишиванка : літ. альм. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2022.

Ч. 1. – 216 с.– ISBN 978-617-8250-03-4;

Ч. 2. – 240 с. – ISBN 978-617-8250-02-7;

Ч. 3. – 216 с. – ISBN 978-617-8250-01-4.

До видань увійшли лірика і проза творчих особистостей з Хмельниччини: Людмили Махлах з м. Хмельницький; Олексія Скоробагатого із с. Паплинці; Ольги Марчук з м. Нетішин; Олени Петрюк (Чайковської) з смт Стара Ушиця, Слави Слободян з смт Ярмолинці; Лани Дармограй із с. Ставище; Наталії Дворак з смт Ямпіль; Яніни Франкової з смт Нова Ушиця; Анатолія Щура з Кам’янця-Подільського.

Їхні твори присвячені гармонії, життєвій мудрості, осмисленню відносин між людьми, любові до батьків, дітей, родини, Батьківщини та російсько-українській війні.


Обійми

П1278-1 821.161.2

О-15

Обійми : літ. альм. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2024

Ч. 1. – 200 с.– ISBN 978-617-8354-61-9;

Ч. 2. – 200 с. – ISBN 978-617-8354-62-6 ;

Ч. 3. – 200 с.– ISBN 978-617-8354-63-3;

Ч. 4. – 200 с. – ISBN 978-617-8354-64-0;

Ч. 5. – 200 с. – ISBN 978-617-8354-65-7;

Ч. 6. – 200 с.– ISBN 978-617-8354-66-4;

Ч. 7. – 272 с. – ISBN 978-617-8354-67-1;

Ч. 8. – 201 с. – ISBN 978-617-8354-68-8;

Ч. 9. – 280 с. - ISBN 978-617-8354-69-5.

До альманахів увійшли поетичні та прозові твори Анни Крищук, Людмили Пархомець, Юрія Сиротюка, Сюзанни Сиротюк, Світлани Зозулі, Інни Постоловської, Наталії Москалюк, Надії Легельбах, Тетяни Дмітрієвої з м. Хмельницький; Людмили Гулей з м. Дунаївці; Ольги Цибульської з с. Антонівці; Миколи Панчука з с. Калетинці; Ліни Кочергіної та ЗІРи (Зінаїда Русняк) з м. Шепетівка; Ілони Головатинської з с. Шатава; Інни Черевченко з смт Ярмолинці; Анатолія Резніка з м. Волочиськ; Яніни Франкової з смт Нова Ушиця; Володимира Златова з м. Кам’янець-Подільський; Людмили Прокопивнюк із с. Коритне; Тетяни Макарової із с. Карпівці; Олени Андріяш із м. Старокостянтинів, присвячені коханню, зраді, розлуці, прощенню та відносинам між людьми.


І цей короткий світла промінь неземний

А46897 821.161.2(477.43)

Г51

Гиря Н. О. І цей короткий світла промінь неземний / Н. О. Гиря. –Хмельницький : Стасюк Л. С., 2024. – 32 с. – ISBN 978-617-8354-85-5.

Перша книга поетеси, до якої вона йшла два роки, розповідає про її біль і тривогу як матері через втрату сина, котрий загинув під час російсько-української війни.


Обрії життя, або Людська нірвана

А46892 821.161.2(477.43)

К56

Ковальська Г. Обрії життя, або Людська нірвана / Г. Ковальська. –Хмельницький : Стасюк Л. С., 2024.– 152 с. – ISBN 978-617-8354-86-2.

У поетичній збірці авторка звертається до теми російсько-української війни, а також висловлює філософські роздуми про сприйняття життя.


Стежкою любові

А46889 821.161.2(477.43)

К95

Кучерук А. О. Стежкою любові / А. О. Кучерук. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2024. – 156 с. – ISBN 978-617-8354-59-6.

Перша поетична збірка авторки, в яку увійшли вірші від сумовито-ліричних до глибоко-філософських.


Украдена Батьківщина

А46891-1 821.161.2(477.43)

Р34

Резнік А. С. Украдена Батьківщина: трилогія / А. С. Резнік. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2024.

Т. 1 : Украдена Батьківщина : поема. – 2024. – 116 с. – ISBN 978-617-8354-81-7.

У поетичній формі автор переповідає історичний факт, який сьогодні хоче приховати російська імперія, про вбивство Олегом, князем Русі з Новгорода, Аскольда, який був останнім вождем українського народу в стародавній самостійній українській державі.

Т. 2 : Блуд і зрада : поема. – 2024. – 76 с. – ISBN 978-617-8354-82-4. Автор викриває спотворену колонізаторами історію боротьби українського народу впродовж віків за волю та державність під час доби Запорізького козацтва.

Т. 3 : Життя та смерть : поема. – 2024. – 120 с. – ISBN 978-617-8354-83-1.

У поемі розкривається трагічна доля однієї родини з Подільського містечка Тарноруда.


Фонтан любові

А46890 821.161.2

Ш31

Шахін А. Б. Фонтан любові. Дефіцитні бокали / А. Б. Шахін. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2024. – 32 с. – ISBN 978-617-8354-84-8.

У книзі розповідається про любов – Божу, вічну, істинну, на основі якої формується життя людей. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com