Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділуберезень 2021 року

Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею

Б51172

37.091.2

Б44

Бєльська Н. А. Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : метод. рек. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник [та ін.]. ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2020. – 36 с. : табл.

У методичних рекомендаціях подано профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та здібності», що спрямована на двостороннє дослідження особистості : мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та структури задатків і здібностей. Це дає змогу здійснювати математично обґрунтоване прогнозування навчальної та професійної успішності особистості в різних сферах діяльності. Діагностичні методики було стандартизовано. Нормативні дані сформовані на українській виборці. Тестова система рекомендована для розв’язання проблеми професійної орієнтації та кар’єрного консультування обдарованих учнів ліцею.


Ратимия і протирада. Два типи влади

А44981

321.01

Б61

Білий В. Ратимия і протирада. Два типи влади : дослідження / В. Білий. – Хмельницький : ХЦНТІ, 2020. – 476 с.

Книга дає базові поняття про два типи влади. Перший – протирада, яка панувала протягом відомої історії на планеті Земля і сьогодні завершує своє домінування. Другий – ратимия, яка зараз почала проявлятись в усіх відомих сферах суспільства.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1039-18(2020)

796.01

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наук. вид / ред. Г. А. Єдинак; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2008. – Вип. 18 : Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини. – 2020. – 72 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов`язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі.


Вступ до спеціальності

А45001

378

Г68

Гордійчук М. С. Вступ до спеціальності : навч.- метод. посіб. / М. С. Гордійчук, О. В. Мартіна [та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 136 с.

Посібник розкриває особливості організації педагогічного процесу у закладах вищої освіти ; розуміння особливостей підготовки фахівців першого (бакалаврського рівня) вищої освіти галузі знань.


Система соціально-економічної підготовки курсантів

А45006

378

Д50

Дияк В. В. Система соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти у вищому військовому навчальному закладі Державної прикордонної служби України : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук / В. В. Дияк ; Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2021. – 40 с.

У дослідженні розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено систему соціально-економічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та слухачів магістратури у процесі безперервної освіти у вищому військовому навчальному закладі Державної прикордонної служби України. Визначено компоненти (мотиваційно-світоглядний, інформаційно-змістовий, конативно-деонтологічний, особистісно-рефлексивний) критерії, показники та охарактеризовано рівні сформованості соціально-економічної компетентності курсантів і слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.


Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам`янець-Подільського національного університету

П1172-13 (2019)

378.4(477.43)

З-41

Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Вип. 13 / гол. ред. С. А. Копилов. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 189 с.

У збірнику вміщено кращі доповіді та наукові повідомлення студентів і магістрантів університету, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 – 2019 навчальному році.


Збірник наукових праць молодих вчених Кам`янець-Подільського національного університету

П1088-11(2020)

378.4(477.43)

З-41

Збірник наукових праць молодих вчених Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Вип.11 / гол. ред. С. А. Копилов [та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2020. – 105 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на науковій конференції молодих вчених Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.


Українська література. Сучасна підготовка до ЗНО

В6124

821.161.2

З-81

Золочевська Н. В. Українська література. Сучасна підготовка до ЗНО : зошит-інтенсив / Н. В. Золочевська. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 288 с.

Зошит-інтенсив призначений для якісного повторення навчального матеріалу з української літератури, формування умінь створення власного висловлення (есе). У посібнику подано теоретичний матеріал, завдання різного типу, тематичні та узагальнюючі тести. Його зміст відповідає програмі ЗНО.


Календар знаменних і пам`ятних дат Хмельниччини на 2021 рік

П1033-2021

006.95(477.43)"2021"

К17

Календар знаменних і пам`ятних дат Хмельниччини на 2021 рік : реком. бібліогр. довід. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. М. Шеін ; ред. В. В. Маковська ; відп. К. А. Чабан. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 192 с.

55-й випуск рекомендаційного бібліографічного довідника «Календар знаменних і пам`ятних дат Хмельниччини на 2021 рік» містить у собі довідкову інформацію про визначні події історії, суспільно-політичного, спортивного, громадського та культурного життя Хмельниччини, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя та діяльність яких пов`язані з нашим краєм. Видання складається з двох розділів: хронологічного переліку дат і текстових довідок з бібліографічними списками.


Теоретичні та методичні засади професійно-педагогічної підготовки викладачів

А45007

378

К60

Колісник-Гуменюк Ю. І. Теоретичні та методичні засади професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у закладах вищої освіти : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук / Ю. І. Колісник-Гуменюк ; Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2021. – 40 с.

Дисертацію присвячено проблемі професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у закладах вищої освіти. Охарактеризовано теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх викладачів професійно-художніх дисциплін у ЗВО художнього та педагогічного профілю.


Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних сил України

А45008

316.77

К78

Кравченко О. І. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних сил України у процесі професійної підготовки : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. І. Кравченко ; Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2021. – 20 с.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних сил України у процесі професійної підготовки. Обґрунтовано педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних сил України у процесі професійної підготовки та розроблено модель цього процесу, що містить цільовий, змістово-технологічний і результативний блоки. Уточнено сутність поняття «інформаційно-комунікаційна культура майбутніх офіцерів Збройних сил України», удосконалено діагностичний апарат для з`ясування стану сформованості інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних сил України (гносеологічний, мотиваційно-аксіологічний, праксеологічний критерії) за рахунок використання показників та характеристики рівнів (високий, достатній, початковий).


Матеріали для дистанційного навчання слухачів курсів в контексті андрагогічного підходу освіти дорослих

В6123

37.013.8

М34

Матеріали для дистанційного навчання слухачів курсів в контексті андрагогічного підходу освіти дорослих : навч.-метод. посіб. / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; уклад. Н. Г. Клімкіна. – Хмельницький : Заколодний М. І., 2020. – 60 с.

У навчально-методичному посібнику представлені конспекти лекцій для слухачів курсів різних категорій, які допомагають удосконалювати компетентність слухачів у сучасних умовах та надають практичний матеріал для роботи з дітьми та матеріал для самоаналізу власних видів діяльності та професійного зростання.


Іван Огієнко і сучасна наука та освіта

А30442-15(2019)

94(477- 89Под)

О-36

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Вип. XV: Серія історична / гол. ред. С. А. Копилов, відп. ред. В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 252 с.

Матеріали збірника репрезентують унікальний феномен державницької, духовно-культурної, наукової, педагогічної діяльності Івана Огієнка. Статті присвячені осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір. Збірник адресовано науковцям, викладачам, учителям, студентам, усім, кого цікавлять актуальні питання вітчизняної гуманітарної науки, проблеми української духовності та культури.


Огієнко і сучасна наука та освіта

А30442-16(2019)

001:929(477.43)

О-36

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Вип. XVI: Серія філологічна / відп. ред. В. П. Атаманчук, гол. ред. Л. М. Марчук. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 360 с.

Матеріали збірника репрезентують унікальний феномен державницької, духовно-культурної, наукової, педагогічної діяльності Івана Огієнка. Статті присвячені осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір. Збірник адресовано науковцям, викладачам, учителям, студентам, усім, кого цікавлять актуальні питання вітчизняної гуманітарної науки, проблеми української духовності та культури.


Педагогічний дискурс

А30442-16(2019)

37

П24

Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. Вип. 28 / Ін-т педагогіки АПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; гол. ред. І. М. Шоробура [та ін.]. – Хмельницький : Сікорська С. В., 2020. – 78 с.

Збірник наукових праць містить статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання і профорієнтації учнів у закладах освіти та позашкільних установах, теорії та методики управління освітою, професійного становлення студентів, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, неперервної педагогічної освіти.


Проблеми дидактики історії

П1060-10(2019)

94

П78

Проблеми дидактики історії : зб. наук. праць. Вип. 10 / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. С. А. Копилов [та ін.] – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 180 с.

У збірнику розглядаються проблеми теорії та методології дидактики історії, викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії у ЗВО, а також окремі аспекти методики навчання історії у закладах середньої освіти, подаються рецензії на новітні публікації навчально-методичного характеру.


Філософія життя

А44556

821.161.2(477.43)

П80

Прокопович В. А. Філософія життя : лірика / В. А. Прокопович. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2020. – 136 с.

«Філософія життя» – третя поетична збірка, в якій автор відкриває читачам ліричну поезію про кохання, жахіття війни які розривають Україну, та філософську лірику про життя. Кожен читач знайде близьку для себе історію.


Біологія. Збірник тренувальних тестових завдань

Б51171

57

С54

Соболь В. І. Біологія. Збірник тренувальних тестових завдань. 20 комплексних варіантів тестових завдань у форматі ЗНО та ДПА : тести / В. І. Соболь. – Кам`янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2020. – 168 с. : іл., табл. – (ЗНО, ДПА 2021).

Матеріал збірника укладено відповідно до вимог чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з біології, затверджених Міністерством освіти і науки України та програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології. Пропонований посібник містить 20 комплексних варіантів тестових завдань у форматі ЗНО. Структуру тестових завдань адаптовано до технічних характеристик завдань з біології для зовнішнього незалежного оцінювання. Перевірити правильність виконання завдань допоможе алгоритм відповідей наприкінці посібника. Призначений для самостійної підготовки учнів до ЗНО, може бути використаний для проведення контрольних робіт та тематичного оцінювання знань. Опрацювання тестових завдань дає змогу як за допомогою вчителя, так і самостійно закріпити теоретичний матеріал та підготуватися до пробного тренувального тестування у форматі ЗНО.


Стратегії формування творчої особистості

А44998

37.015

С83

Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : кол. монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини ; авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В Ільїн [та ін.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с.

У монографії досліджується проблема творчої особистості в умовах інформаційно-цифрової реальності, у якій послаблюється дія раціональних детермінант, а традиційні природні та соціальні об`єкти заміщаються віртуальними. Перехід до нового виміру цивілізаційного буття активізує інтелектуальну діяльність, головним змістом якої є енергія творчості. Її результати дають змогу прогнозувати здійснення подальшого соціально-економічного процесу, розширювати відтворення життя, його соціалізації та олюднення.


Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища

А44999

338.48(477)

С87

Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища : монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2020. – 332 с.

Обговорюються і розробляються нові напрями систематики і структурування рекреаційно-туристичного потенціалу регіону, серед них систематика рекреаційних кластерів, мережева організація рекреаційно-туристичних умов і ресурсів, концепція рекреаційних середовищ. Наголошена сучасна тенденція формування соціоприродних видів господарської діяльності та регіональних міжгалузевих рекреаційно-туристичних комплексів. Проаналізовані новітні форми територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності. На прикладі Українського Причорномор`я показані планувальні можливості співставної характеристики природного каркасу екологічної безпеки та геопросторової організації населення і господарства регіону. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com