Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділутравень 2023 року

А46082 94(477)

Г34

Геноцид української нації 1932 – 1933/2022 : свідчення / Нац. акад. правових наук України, Міжнар. асоціація дослід. Голодомору-геноциду, Фундація Укр. Голодомору-геноциду (США) ; упоряд. О. О. Стасюк. – 2-ге вид., доп. – Київ ; Харків : Право, 2023. – 352 с.

У виданні другому, доповненому опубліковано свідчення очевидців Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом, із матеріалів кримінальної справи № 475 (2009 р.) і матеріалів кримінального провадження №22019000000000309 (2019 – 2022 рр.) та свідчення очевидців геноциду українців, вчиненого путінським рашистським режимом у 2022 році. Також публікуються документи, що підтверджують злочини російських режимів проти української нації та Української держави.


Б51848 94(477)

Г34

Геноцид українців 1932 – 1933 за матеріалами досудових розслідувань / Нац. акад. правових наук України, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Нац. музей Голодомору-геноциду ; упоряд.: О. В. Петришин, М. М. Герасименко, О. О. Стасюк. – Київ ; Харків : Право, 2022. – 664 с.

У другому виданні наукового збірника друкуються укази, розпорядження Президентів України та закони України щодо вшанування пам`яті українців, знищених у роки Голодомору-геноциду, та засудження і заборони комуністичного тоталітарного режиму. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів архівної кримінальної справи № 475 (судовий № 1-33/2010), яка складається із 331 тому та зберігається в архіві Київського апеляційного суду.

До наукового збірника також увійшли окремі матеріали кримінального провадження №22019000000000309 та деякі інші документи.


А46080 94(477)

М31

Масові штучні голоди: пам`ятаємо, вшановуємо : матеріали міжнар. форуму (м. Київ, 7 верес. 2021 р.). Пам`яті жертв Голодомору-геноциду українців 1932 – 1933 рр., до 100-х роковин масового штучного голоду 1921 – 1923 рр., 75-х роковин масового штучного голоду 1946 – 1947 рр. / Верховна Рада України, М-во культ. та інформ. політики України, М-во закордон. справ України ; редкол.: О. Стасюк, В. Сергійчук, В. Малько. – Харків : Право, 2021. – 240 с.


А46084-1 271.4

П20

Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939 – 1987 : в 2-х т. Т. 1 / Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; за заг. ред. В. І. Сергійчука. – Київ : Сергійчук М. І., 2012. – 656 с.

Уперше публікуються документи радянських спецслужб, в яких зафіксовано сторінки життя і діяльності Патріарха Йосифа Сліпого, глави Української греко-католицької церкви.


А46084-2 271.4

П20

Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939 – 1987 : в 2-х т. Т. 2 / Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; за заг. ред. В. І. Сергійчука. – Київ : Сергійчук М. І., 2012. – 480 с.

Уперше публікуються документи радянських спецслужб, в яких зафіксовано сторінки життя і діяльності Патріарха Йосифа Сліпого, глави Української греко-католицької церкви.


Б51845-1 908(477.42)

П30

Петраускас Андрій. Древлянські гради: городища і замчища Житомирщини (м. Житомир, Житомирський район) The Drevlian Settlements Hillforts and Castles of Zhytomyr region. Вип. 1 / А. В. Петраускас, О. О. Тарабукін, С. А. Хоменко ; пер. А. Р. Кадащук ; Ін-т археології НАН України, Житомир. обл. краєзн. музей. – Житомир : Бук-Друк, 2022. – 192 с.

В роботі представлені матеріали сучасного стану збереженості та дослідженості середньовічних городищ в межах Житомирського р-ну Житомирської обл. Для визначення культурно-хронологічної належності пам`яток використані матеріали попередніх та сучасних досліджень, а також особисті результати археологічних розкопок та розвідок авторів пропонованої роботи. Особливістю роботи можна також вважати використання результатів проведеної ретельної аерофотозйомки, яка дозволяє досить детально представити сучасний стан оборонних майданчиків, ровів, валів та інших елементів укріплень городищ, а також зафіксувати ушкодження, які виникли на пам’ятках за останній період.


Б33369 63.3(4УКР)6

С32

Сергійчук Володимир. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації / В. І. Сергійчук ; КНУ ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Укр. Вид. спілка, 2003. – 576 с.

Документи з українських архівів дають можливість зрозуміти всю ту складну і трагічну ситуацію, в якій опинилися поляки Волині в роки Другої світової війни насамперед з вини свого уряду, який, не рахуючись з прагненням корінного тут українського народу до створення власної державності, віддав наказ боротися за відновлення на цих теренах Речі Посполитої в довоєнних кордонах. Підштовхуваний гітлерівцями і більшовицькими партизанами збройний конфлікт приніс великі жертви обом народам.


А33862-2023 94(477)

С32

Сергійчук Володимир. Соборна пам’ять України : календар-альманах. 2023 / В. І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2022. – 288 с.

У пропонованому календарі-альманасі наводяться найзначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2023 році.


А46078 929Петрів

С32

Сергійчук Володимир. Всеволод Петрів / В. І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2008. – 296 с. – (Українські державники).

Книга присвячена життю і діяльності видатного українського воєначальника й авторитетного дослідника історії Збройних Сил України генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва – скандинава за походженням, котрий став справжнім патріотом нашого народу.


А46072 271.4(477)

С32

Сергійчук Володимир. Українські державники : Митрополит Андрей Шептицький / В. І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. – 440 с. – (Українські державники).

У книзі розповідається про державницький здвиг Митрополита Андрея Шептицького, подвижництво якого вселило впевненість українства в боротьбі за волю.


А46079 929(477)

С32

Сергійчук Володимир. Що дала Україна світові / В. І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. – 516 с.

У пропонованій книзі вперше комплексно оцінено внесок видатних українців у розвиток світової науки, техніки, освіти і культури.


А46083 94(477)

С32

Сергійчук Володимир. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917 – 1921 роки з аналізом сьогодення / В. І. Сергійчук. – 2-ге вид., доп. – Київ : Сергійчук М. І., 2012. – 872 с.

Використовуючи велику кількість невідомих досі для широкого загалу документів, у книзі розповідається про ставлення країн світу до відродженої Української держави в 1917 – 1921 роках. Аналізуючи байдуже ставлення більшості з них до підтримки українського національно-визвольного руху, пропонована праця вказує, що однією з причин такої позиції демократичного Заходу було неусвідомлення необхідності боротьби за волю України певною частиною самих українців. І сьогодні ось це неусвідомлення ролі України самими українцями витворює відповідне ставлення до неї світового співтовариства.


А46101 821.161.2(73)

Л72

Аскольд Лозинський. Моє бачення / А. Лозинський. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. – 268 с. : іл.

У книзі відомого громадського діяча Аскольда Лозинського зібрані його відгуки на гарячі політичні події протягом останніх трьох років – від передодня Революції гідності до сьогодення.

Розрахована на масового читача.


А46099 94(477.75)

С32

Сергійчук Володимир Іванович. Український Крим / В. І. Сергійчук. – 3-тє вид., доповн. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. – 362 с. : фот.

Розрахована на студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.


Б51850 94(477)

С77

Стасюк Олеся Олександрівна.Становлення, формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду : монографія / О. О. Стасюк. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2021. – 356 с. : фот. – Бібліогр. в кінці розд.

Монографія розрахована на істориків, дослідників, краєзнавців, студентів та аспірантів з гуманітарних спеціальностей.


Б51853 94(477)

У45

Український табір ДП в Авґсбурзі: спомини, документи, світлини / упоряд. : В. І. Сергійчук, Д. Штогрин, В. Петрів. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2020. – 402 с. : фот.

У книзі простежується історія українського табору переміщених осіб «Сомме Касерне» в західнонімецькому місті Авґсбурзі у повоєнні роки. Друкуються спомини колишніх мешканців, які розповідають про створення цього осередку українського життя на чужині, організацію різних заходів щодо збереження національної ідентичності в умовах політичної невизначеності.

Розрахована на тих, хто цікавиться історією України, української повоєнної політичної еміграції. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com