Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділувересень 2020 року

Аналіз стану та пропозиції щодо доопрацювання проекту Виборчого кодексу (N 3112-1) : матеріали за результатами регіональних дискусій

А44622 342.8(477)

А64

Аналіз стану та пропозиції щодо доопрацювання проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1) : матеріали за результатами регіональних дискусій / Ю. Ключковський, О. Бурмагін, В. Венгер [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 98 с.

До публікації увійшли аналітичні матеріали, висновки та рекомендації експертів Європейської Комісії за демократію через право (Венеційська комісія) за результатами регіональних публічних обговорень основних процедур, підходів та спірних питань, закладених у проєкті Виборчого кодексу України № 3112-1, а також позицій, які були запропоновані народними депутатами України в якості поправок до проєкту Виборчого кодексу.

Регіональні публічні обговорення відбулися протягом червня-вересня 2018 року в 12 обласних центрах України.

Видання розраховане на народних депутатів України, експертів з виборчого законодавства, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, практикуючих юристів та громадськість.


Голодомор-геноцид: термінологія

Б50934 94(477)

Г61

Голодомор-геноцид: термінологія / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору / авт. кол. : В. Марочко, С. Старовойт [та ін.]. – Київ : Майстер книг, 2019. – 64 с.

Науково-популярне видання, що містить роз`яснення найчастіше вживаних термінів, пов`язаних зі злочином Голодомору-геноциду. Адресоване краєзнавцям, викладачам, вчителям, студентам, школярам – широкому колу читачів, зацікавлених історією України.


Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика : наук. журн. 1(39)2020

Б41888-1(39)2020 314.15(477)

Д31

Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика : наук. журн. 1(39)2020 / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України ; гол. редкол. Е. М. Лібанова [та ін.]. Київ : [б. в.], 2020. – 144 с.

Публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії та практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.


Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Б50940-1 67.300

Є24

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права матеріали Венеціанської Комісії : в 2 ч. Ч. 1 / Ін-т виборчого права ; ред. Ю. Б. Ключковський. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Логос, 2016. – 552 с.

До матеріалів увійшли доповіді, висновки, резолюції, рекомендації органів Ради Європи, насамперед Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), а також Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів і Конгресу місцевих та регіональних влад, які стосуються галузі виборчого права та деяких суміжних питань.


Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Б50940-2 67.300

Є24

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії : в 2 ч. Ч. 2 / Ін-т виборчого права ; ред. Ю.Б. Ключковський. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Логос, 2016. – 472 с.

До матеріалів увійшли доповіді, висновки, резолюції, рекомендації органів Ради Європи, насамперед Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), а також Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів і Конгресу місцевих та регіональних влад, які стосуються галузі виборчого права та деяких суміжних питань.


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 1(16) 2001

П726-1(16)2001 63.3(4УКР)6

З-11

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 1(16) 2001 / гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією» ; гол. ред. Ю. Данилюк [та ін.]. – Київ : Сфера, 2001. – 420 с.

У спеціальному випуску журналу на основі раніше не оприлюднених документів Державного архіву Служби безпеки України висвітлено основні напрями діяльності органів державної безпеки з попередження та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 1(20) 2003

П726-1(20)2003 63.3(4УКР)6

З-11

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 1(20) 2003 гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією» ; гол. ред. Ю. Данилюк. – Київ : Сфера, 2003. – 468 с.


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 2(48) 2017

П726-2(48)2017 63.3(4УКР)6

З-11

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 2(43) 2014 / гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією» ; гол. ред. О. Рубльов. – Київ ; Харків : Гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією», 2014. – 544 с.


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 2(48) 2017

П726-2(48)2017 63.3(4УКР)6

З-11

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 2(48) 2017 / гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією» ; гол. ред. О. Рубльов. – Київ ; Харків : Гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією», 2017. – 440 с.


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 1(49) 2018

П726-1(49)2018 94(477)

З-11

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 1(49) 2018 / гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією» ; гол. ред. О. Рубльов. – Київ ; Харків : Гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією», 2018. – 352 с.


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 2(50) 2018

П726-2(50)2018 94(477)

З-11

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журн. № 2(50) 2018 / гол. редкол. наук.-докум. серії книг «Реабілітовані історією» ; гол. ред. О. Рубльов. – Київ ; Харків : Гол. редкол. науково-докум. серії книг «Реабілітовані історією», 2018. – 240 с.


Теорія та практика психологічних тренінгів

А44611 159.9

З-67

Зливков В. Л. Теорія та практика психологічних тренінгів / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. – Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – 208 с.

Посібник присвячено тренінговим технологіям як одному з найпопулярніших напрямків сучасної психологічної практики. Висвітлено теоретико-методологічні підходи до визначення тренінгів, проаналізовано історію розвитку групового психологічного руху: Т-групи, тренінги сенситивності, терапевтичні групи, відмінності у структурі тренінгових і терапевтичних груп, психокорекційні групи, групи зустрічей (інкаунтер групи), балінтовські групи; тренінг як систематичне набуття знань, умінь, навичок і атитюдів, спрямоване на покращення виконання діяльності у певній галузі; соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку компетентності у спілкуванні. Практичний розділ присвячено рекомендаціям проведення різних тренінгів, зокрема, подолання горя, розв`язання конфліктів, профілактики емоційного вигорання і педагогічної компетентності. Посібник адресовано широкому колу як практичних психологів, так і педагогів, соціальних працівників та усіх, хто цікавиться психологією тренінгової роботи.


Історія цивілізації. Україна. Т. 1 : Від кіммерійців до Русі (X ст. до н. е. – IX ст.)

Б50936-1 94(477)

І-90

Історія цивілізації. Україна. Т. 1 : Від кіммерійців до Русі (X ст. до н. е. – IX ст.) / упоряд. М. Ю. Відейко, авт. кол. Н. С. Абашина, М. Ю. Відейко [та ін.] ; М-во інформ. політики України. – Харків : Фоліо. – 2019. – 586 с.

На сторінках цього видання постають два тисячоліття історії на теренах сучасної України. Книга поділена на дві частини: перша охоплює період від Х ст. до н. е. до ІІІ ст. н. е., друга – від ІІІ ст. до ІХ ст. Зміст книги було розроблено з метою залучення до її написання широкого кола фахівців, які найкраще дослідили та розуміються на окремих питаннях. Під однією обкладинкою зібрані відомості про мову, релігію, міфологію, технічні досягнення, економіку, мистецтво та військову справу давніх часів. Книга містить чимало унікальної інформації, результати новітніх досліджень, деякі розділи стали першими ластівками у висвітленні певних тем у такому обсязі.

Видання доповнене багатим ілюстративним матеріалом, розраховане на широке коло читачів.


Конференція Дмитра Штогрина

Б50944 908(477)

К65

Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / відп. ред. С. М. Квіт. – Київ : ВД «Києво-Могилян. акад.», 2020. – 320 с.

Збірник «Конференція Дмитра Штогрина» вміщує вибрані матеріали учасників щорічної українознавчої конференції, яку проводив професор Штогрин у 1982-2009 роках в Іллінойському університеті (м. Урбана-Шампейн, США). Передусім вони ґрунтуються на текстах виголошених доповідей. Учасники цих конференцій також могли представити публікації на теми, актуальні для них тепер. Матеріали згруповані за умовними тематичними рубриками, не пов`язаними з темами конференцій. Збірник присвячується світлій пам`яті професора Дмитра Штогрина. Видання може бути цікавим для студентів і дослідників, інтереси яких стосуються українознавчих дисциплін.


Крайня точка. Дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі

В6042 342.7(477.6)

К78

Крайня точка. Дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі : навч. посіб. / І. О. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 292 с.

Звіт висвітлює задокументовані Східноукраїнським центром громадських ініціатив факти порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі. Зафіксовані порушення показано на тлі перебігу воєнних подій у селі у 2014–2016 рр. Суттєва увага в дослідженні приділена питанням обстрілів села та їх наслідкам, смертям та випадкам каліцтв цивільних осіб, проблемі розграбування майна жителів села. У звіті розглядаються соціально-економічні та правові проблеми жителів Широкиного, які були змушені залишити село. Важливою складовою звіту є розгляд питань про участь представників Російської Федерації у воєнних діях на території півдня Донецької області та питання розслідування злочинів, учинених на території села Широкине.


Кримськотатарський національний рух у 1917-1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб

Б50946 94(477.75)

К82

Кримськотатарський національний рух у 1917-1920 рр. за архівами комуністичних спецслужбМ-во інформ. політики України, Галуз. держ. архів СБУ ; упоряд. А. Іванець, А. Когут. – Київ : К. І. С., 2019. – 448 с.

У книзі опубліковано архівні документи з літерної справи комуністичних спецслужб «Міллі-Фірка» про історію кримськотатарського національного руху в 1917–1920 рр. Протоколи Курултаю, відомості, зібрані слідчою комісією Кримського Татарського Парламенту весною 1918 р., чекістські переклади кримськотатарських документів та інші свідчення, які розкривають складний перебіг трансформаційних процесів Криму періоду війн та революцій. Документальну частину доповнює історико-аналітичне дослідження про Кримськотатарський національний рух. Книга буде корисною для усіх, хто цікавиться історією Криму та національним кримськотатарським рухом в першій третині XX ст.


Триста років самотності : український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини

Б50945 94(477.61/.62)

К90

Кульчицький С. В. Триста років самотності : український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / С. В. Кульчицький, Л. Д. Якубова. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : КЛІО, 2019. – 720 с.

На тлі поворотних етапів політичної, соціально-економічної та етнокультурної історії нового й новітнього часу у книзі реконструйовано обставини колонізації Донеччини і Луганщини, участь окремих етнічних груп у господарському освоєнні регіону, процеси етнокультурної взаємодії та суперечності, які вони генерували. Через дослідження державних практик регулювання міжнаціональних взаємин та інтеграції регіональної ідентичності в загальнонаціональний та загальнодержавний контекст здійснено спробу встановити властиві регіону форми соціальної та міжетнічної взаємодії, окреслено сучасні тенденції, перспективи й потенційні загрози. Запропоновано нові теоретико-методологічні підходи до дослідження взаємодії особливого та загального на прикладі суперечливих і потенційно конфліктогенних взаємовідносин регіону з ядром націєтворення.

Одним із напрямів дослідження є введення окресленої проблематики в контекст державної національної та соціогуманітарної стратегії з метою подолання трагічних наслідків збройногоротистояння на Сході України.

Книга розрахована на читачів, які цікавляться актуальними питаннями вітчизняної історії.


Радянський геноцид в Україні (стаття 33 мовами)

В6041 94(477)

Л44

Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні (стаття 33 мовами) / Р. Лемкін; упоряд. О. О. Стасюк ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. – 256 с.

Це доповнене перевидання публікації 6 офіційними мовами ООН та 27 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид української нації, вчинений комуністичним режимом. Книгу відкриває вступне слово від Національного музею Голодомору-геноциду та Інституту дослідження Голодомору. До статті додано текст Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, історичний вступ професора Романа Сербина і фотографію професора Рафаеля Лемкіна в товаристві ключових дипломатів ООН, які активно підтримали проєкт Конвенції про Геноцид.


Літопис українського Донбасу. Донбас в 1921-1941 рр.

Б49993-2 94(477.61/.62)

Л64

Літопис українського Донбасу. Донбас в 1921-1941 рр. / упоряд. Ю. Косенко. – Ічня : Формат, 2019. – 316 с.

Книга «Літопис українського Донбасу. Донбас у 1921-1941 рр.» присвячена періоду першої російсько-радянської окупації регіону, яка тривала від моменту остаточного придушення повстанського руху на початку 1920-х років і до появи військ німецьких нацистів в часи Другої світової війни. Цей період є вкрай важливим для історії регіону. Саме тоді відбулися такі знакові події, як колективізація села й Голодомор, становлення планової командно-адміністративної системи економіки в індустрії, нещадне визискування ресурсів та мешканців регіону тоталітарним сталінським режимом сягнуло свого апогею, відбулося масове винищення інтелігенції та розпочалася жорстка русифікація сільських районів Донбасу. Ці події й досі даються взнаки. Хоча тією чи іншою мірою вони відбувалися не тільки на Донбасі, але їхній перебіг у регіоні мав свої характерні особливості, які є важливими для розуміння багатьох сучасних процесів.


Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору

А44604 94(477)

М28

Марочко В. І. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору / В. І. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.

У праці висвітлено тактико-стратегічний задум сталінської політики хлібозаготівлі, особисту участь Сталіна у «розверстанні» обсягів примусового вилучення селянського хліба, республіканських та обласних планів заготівлі, ініціювання кремлівським володарем судових репресій проти так званих «ухильників» і «саботажників».


Міфи про Голодомор

А44606 94(477)

М68

Міфи про Голодомор / В. А. Брехуненко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Дрогобич : КОЛО, 2020. – 68 с.

Науково-популярне видання, що спростовує ключові міфи про Голодомор в Україні, які були спрямовані на те, щоб заперечити сам факт Голодомору, розмити геноцидну природу цього найкривавішого злочину проти українців, зняти з Кремля тавро організатора й перекласти відповідальність за всі події на рядових виконавців. На підставі наукових аргументів проаналізовано ідеологічну мету кожного міфу, історичне підґрунтя для спекуляцій, обґрунтовано документальні підстави заперечення спотворених образів Голодомору-геноциду, цілеспрямовано нав`язуваних Москвою протягом майже століття.

Для всіх, хто цікавиться історією Голодомору.


Нас вбивали, бо ми – українці...

В6040 94(477)

Н31

Нас вбивали, бо ми – українці... / Меморіал жертв Голодомору. – [б. м.] : [б. в.], [2019]. – 18 с.

Брошура про історію Голодомору дає загальну і найнеобхіднішу інформацію про історію геноциду, вчиненого більшовицьким окупаційним режимом проти української нації в 1932-1933 роках.

Команда Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» на основі архівних документів, свідчень очевидців Голодомору, досліджень науковців, що доводять факт злочину геноциду проти українців та відповідальність керівництва Радянського Союзу за вбивство мільйонів дітей, жінок, чоловіків, до 85-х роковин Голодомору-геноциду, підготувала виставку «Нас вбивали, бо ми – українці…». Матеріали виставки лягли в основу цієї брошури, в якій пояснюються причини й передумови Голодомору-геноциду, намір знищення української нації, процес вчинення злочину і наслідки. У брошурі звертається увага на необхідність знати, пам`ятати, поширювати у світі правду про один з найбільших злочинів ХХ століття.


Настільна книга громадянина

Б50948 342.7(477)

Н32

Настільна книга громадянина / С. С. Чернявський, К. Б. Левченко [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2019. – 32 с.

Видання доступно і лаконічно висвітлює права та обов`язки пересічного громадянина України незалежно від його віку, статі, соціального стану та професії. В цій книжці сформульовано практичні поради, які допоможуть захистити кожному свої права, розглянуто основні положення медичної, освітньої та пенсійної реформ. Особливістю даного видання є QR-коди, за допомогою яких можна знайти більш детальну інформацію на сайті, де розміщено відповідні розділи «Настільної книги громадянина».


Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення

А44621 342.8(477)

О-75

Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства ВР України, Європ. Коміс. «За демократію через право» ; упоряд. А. Санченко, С. Ткаченко. – Київ : Фенікс, 2018. – 160 с.

Збірник містить матеріали аналітичного науково-практичного дослідження, доповідей і виступів українських експертів і науковців, що здійснені та представлені у рамках спільного проєкту Інституту законодавства Верховної Ради України та Європейської Комісії Ради Європи «За демократію через право» «Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення», а також тексти відповідних законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України.

Видання розраховане на народних депутатів України, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, практикуючих юристів, студентство та громадськість.


Загублене царство. Історія «Русского мира» з 1470 року до сьогодні

Б50925 94(477)

П39

Плохій С. М.Загублене царство. Історія «Русского мира» з 1470 року до сьогодні / С. М. Плохій; пер. з англ. В. Євменова, Є. Євменова. – Харків : Бібколектор, 2019. – 308 с.

Нова книжка Сергія Плохія стала відгуком професійного історика, одного із ведучих спеціалістів в галузі історіографії та історії Східної Європи, на російсько-український конфлікт, що розгорівся 2014 року. Детально розглядаючи історію українського та російського народів, автор доводить, що коріння цього конфлікту заховано в самому процесі становлення Росії як держави. Та й саме піднесення як російської держави, так і російської нації, її великодержавний статус — все це трималося на Україні, якій треба було бути окремою, але невіддільною частиною Росії. Багато хто в Кремлі та за його межами у виході України з-під впливу Росії побачив атаку на саму Росію.


Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках XX століття: невідомі документи з архівів спец. служб. Т. 9 : Організація українських націоналістів у Польщі в 1944-1950 роках. Ліквідація керівних структур. Ч. 1.

М992-9(ч.1) 63.3(4ПОЛ)

П53

Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках XX століття: невідомі документи з архівів спец. служб. Т. 9 : Організація українських націоналістів у Польщі в 1944-1950 роках. Ліквідація керівних структур. Ч. 1. / ред. Є. Беднарек [та ін.], пер. Х. Душинська [та ін.] ; Галуз. держ. архів СБУ, М-во внутр. справ і адміністр. Республіки Польща, Ін-т нац. пам`яті – Коміс. з переслід. злочинів проти польського народу, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Варшава – Київ : [б. в.]. – 2017. – 1560 с.

Це наступний том спільної польсько-української видавничої серії, започаткованої в кінці 90-х років XX століття. Проблема польсько-українських відносин піднімала й піднімає до сьогодні багато емоцій. Гострі емоції як у Польщі, так і в Україні викликає питання про Волинську трагедію.

Над книгою працювали співробітники Інституту національної пам`яті Республіки Польща, Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. У ній опубліковано документи про діяльність комуністичних спецслужб (у тому числі й «совєцьких»), спрямовану проти керівництва Організації українських націоналістів на території післявоєнної Польщі.


Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.

Б50495-1 67.9(4УКР)301

Р15

Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. . : документи ГДА СБ України. Ч. 1 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, СБУ, Галуз. держ. архів ; упоряд. В. М. Даниленко, С. А. Кокін, ред. Г. В. Боряк [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : ВД «Києво-Могилян. акад.», 2013. – 720 с.

У збірнику подано документи, оригінали або копії яких зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Більшість із них друкується вперше. Публікація унікальних, донедавна суворо засекречених документів відкриває нові грані глибокої обізнаності спецслужб у питаннях наближення світової війни та фашистської агресії проти СРСР у червні 1941 року, передвоєнного соціально-економічного життя країни, а водночас –нові сторінки національно-визвольної боротьби.

Книга розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів і курсантів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією спецслужб і Другої світової війни.


Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України. Ч. 2

Б50495-2 67.9(4УКР)301

Р15

Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України. Ч. 2 НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства, СБУ, Галуз. держ. архів ; упоряд. В. М. Даниленко, С. А. Кокін, ред. Г. В. Боряк [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : ВД «Києво-Могилян. акад.», 2013. – 608 с.

У збірнику подано документи, оригінали або копії яких зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Більшість із них друкується вперше. Публікація унікальних, донедавна суворо засекречених документів відкриває нові грані глибокої обізнаності спецслужб у питаннях наближення світової війни та фашистської агресії проти СРСР у червні 1941 року, передвоєнного соціально-економічного життя країни, а водночас – нові сторінки національно-визвольної боротьби.

Книга розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів і курсантів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією спецслужб і Другої світової війни.


Соборна пам`ять України

А33862-2014 63.3(4УКР)

С32

Сергійчук В. І. Соборна пам`ять України : календар-альманах 2014 / В. І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. – 288 с.

У пропонованому календарі-альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2014 році.


Етнічні межі і державний кордон України

А44618 63.3(4УКР)6

С32

Сергійчук В. І. Етнічні межі і державний кордон України / В. І. Сергійчук. – 3-тє вид., доп. – Київ : Сергійчук М. І., 2008. – 560 с.

На великому архівному матеріалі доктор історичних наук Володимир Сергійчук досліджує, як століттями царська, а потім більшовицька Росія, панська Польща, Австро-Угорська монархія, боярська Румунія здійснювали експансію щодо України, загарбували її історичні землі, нищили культуру, душу, мову. І сьогодні окремі політичні сили наших сусідів, розраховуючи на економічні і політичні труднощі в Україні, прагнуть ставити перед нею територіальні претензії.

Книга розрахована на широкий загал студентів, викладачів, дипломатів, усіх тих, хто прагне бачити Україну багатою, великою, могутньою, повноправним членом європейської та світової спільноти народів.


100 важливих подій історії України

Б50939 94(477)

С65

Сорока Ю. В. 100 важливих подій історії України / Ю. В. Сорока. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Харків : Фоліо, 2019. – 207 с. : іл. – (Справжня історія).

Історія України схожа на мапу, яка містить безліч білих плям. І це не простий збіг обставин, а результат цілеспрямованої державної політики. Протягом століть над тими плямами дбайливо працювали сотні різних людей, найнятих владою метрополій. Ці творці міфів і фейків зробили все для того, щоб наша історія, як і сама Україна, постала перед нащадками у світлі, вигідному для тих, хто намагався асимілювати спадок Київської Русі. Ця книга є спробою об`єднати під однією обкладинкою найвагоміші моменти нашої історичної спадщини і продемонструвати, що, попри все, Україна пам`ятає своє минуле і має намір, враховуючи свій багатющий історичний досвід, будувати власне щасливе майбутнє.


Список репресованої літератури: заборонені видання 1920-30-х років

Б50200 013:002(477)

С72

Список репресованої літератури: заборонені видання 1920-30-х років Укр. культурний фонд ; упоряд. С. І. Білоконь. – Київ : Українські пропілеї, 2018. – 520 с.

«Список репресованої літератури» — це літературно-культурологічний проєкт відомого українського філолога, історика і джерелознавця Сергія Білоконя та видавництва «Українські пропілеї», відомого виданням легендарного культурологічного альманаху «Хроніка-2000». Проєкт передбачає дослідження і оприлюднення на широкий загал раніше не публікованого переліку заборонених в Україні видань як свідчення тоталітарної цензури комуністичного режиму. Проєкт дає змогу відновити історичну справедливість та повернути в культурний та науковий обіг значну кількість знакових вітчизняних видань, залишених на маргінесах з ідеологічних міркувань.


Справа Василя Стуса

А44624 329.6(477)

С74

Справа Василя Стуса : збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2019. – 688 с. : фото. – (Бібліотека «Історичної правди») (Історія та політика).

У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув`язнення та загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом «Секретно».


Нариси про Голодомор, або Навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців

Б50937 94(477)

С77

Стасюк О. О.Нариси про Голодомор, або Навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. О. Стасюк. – Київ : Мельник М. Ю., 2019. – 216 с.

Безумовно, Голодомор-геноцид 1932–1933 років – це лише один епізод у набагато довшій та складнішій історії примусу, придушення та насильства проти українців з боку комуністичного режиму, але оскільки предметом розгляду є саме він, то хотілося б почати з розуміння суті цього злочину.


Спасенна весна. Спогади

А44617 821.161.2

Т21

Тарнавська Г. О. Спасенна весна. Спогади / Г. О. Тарнавська, І. Й. Михалевич. – Тетіїв : Міцінський С. А., 2019. – 108 с.

В основу книги покладені історії-спогади свідків Тетіївського району – місцевості, яка зазнала найбільших людських втрат у Київській області в роки Голодомору 1932-1933 рр.


Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності : монографія. Т. 1

Б50924-1 364

Т33

Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності : монографія. Т. 1 Хмельниц. нац. ун-т. Кафедра соц. роботи і соц. педагогіки ; авт. кол. : В. Н. Багрій, Ю. Л. Бриндіков [та ін.]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2020. – 302 с.

Монографія присвячена висвітленню актуальних питань соціальної діяльності, а саме: професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Матеріали монографії можуть представляти науковий інтерес для фахівців соціономічного профілю, викладачів та студентів ЗВО, широкому колу читачів.


Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності

Б50924-2 364

Т33

Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності : монографія. Т. 2 / Хмельниц. нац. ун-т. Кафедра соц. роботи і соц. педагогіки ; авт. кол. : О. М. Василенко, Н. В. Синюк [та ін.]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2020. – 336 с.

Монографія присвячена висвітленню актуальних питань соціальної діяльності, а саме: професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Матеріали монографії можуть представляти науковий інтерес для фахівців соціономічного профілю, викладачів та студентів ЗВО, широкому колу читачів.


Українське коло

В6036 94(477)

У45

Українське коло: каталог виставки / Укр. музей (Нью-Йорк), Музей історії міста Києва ; упоряд. Ю. Савчук, кер. проекту М. Шуст. – Нью-Йорк : Український музей, 2019. – 324 с.

«Українське коло: до сторіччя Визвольних змагань 1917–1921» – міжнародний виставковий проєкт, присвячений доленосному і драматичному періоду національної історії, який призвів до створення модерної держави на українських етнічних теренах.

Увесь творчий задум – структура, експозиційна композиція та художні прийоми – підпорядковані головному концепту: сучасний вектор історичного розвитку української нації сформувався та був спрямований у широку перспективу розбудови соборної, суверенної, модерної, демократичної та європейської України ще сто років тому – під час Української революції 1917–1921 рр.

До цього висновку спонукає і назва виставки. Українське коло – це досвід минулого, застереження майбутньому та сучасний історичний квест.


Україна 1932-1933. Геноцид голодом

А44607 94(477)

У45

Україна 1932-1933. Геноцид голодом / Укр. ін-т нац. пам`яті, Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ : [б. в.], [2019]. – 36 с.

Видання знайомить читачів із історією Голодомору 1932-1933 років, яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Брошура апелює до українців і світової спільноти, змушуючи замислитися про причини і наслідки трагедії українського народу, спричиненої тоталітарним більшовицьким режимом.


Ці дивовижні українці

В6043 39(477)

Ц56

Ці дивовижні українці / Є. Нєвєжина ; гол. ред. І. Тараненко, Ю. Курова. – Київ : Media Friends, 2019. – 48 с.

«Ці дивовижні українці» – захоплива космічна мандрівка у світ України та людей, які її населяють. Космічна, бо Україна – це цілий всесвіт, де діє безвідмовний закон тяжіння українця до землі, де сяє, але не завжди гріє, сонце свободи. Тут тисячолітня історія та новітні українські ноу-хау, тут смачнюча бабусина їжа й таємничі прадавні символи. А все це разом складається в один неповторний код-орнамент, що поєднує нас у єдине ціле і робить українську галактику відмінною від інших. А ще мандрівка космічна тому, що українці – просто Космос! І цей проєкт – найкращий привід у цьому переконатися.


Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів

Б50938 323(470+ 477)

Я49

Якубова Л.Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів / Л. Якубова. – Київ : КЛІО, 2019. – 392 с.

У наслідок агресії Росії, яка скористалася найгострішою в новітній історії політичною кризою для активування свого неоімперського проєкту, державний суверенітет України у Криму, на частині Донеччини і Луганщини від 2014 р. порушено. Відтоді на фронтах реального військового та віртуального ідеологічного зіткнень розгортається цивілізаційне протистояння українського й російського проєктів. У контексті російсько-української гібридної війни, що триває понад п`ять років, кинуто драматичний виклик геополітичній суб`єктності України та самому її існуванню. Українська криза перетворилася на потужний важіль трансформації сучасного світу навіть попри те, що більшість геополітичних важковаговиків досі сприймають її з великою часткою скептицизму. Євразійський геополітичний простір перебуває у процесі масштабної трансформації, що докорінним чином змінить усіх учасників.

Книжка розрахована на читачів, які цікавляться актуальними питаннями української історії. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com