Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Додаток
до наказу Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
від 24 жовтня 2017 р. № 68-о

Правила

користування Хмельницькою обласною універсальною
науковою бібліотекою


 1. Загальні положення

  1. Правила користування Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою (далі Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» із змінами від 12 липня 2017 р. № 493, наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 № 665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 із змінами від 19.04.2017 року № 340, Статуту Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки (далі Бібліотека).
  2. Правила визначають основні засади обслуговування користувачів Бібліотеки.
  3. Час обслуговування користувачів у Бібліотеці становить не менше 40 годин на тиждень та не збігається повністю з часом роботи основної частини населення.
  4. Правила користування Бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті Бібліотеки.
  5. Статистичний облік користувачів здійснюється Бібліотекою щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом року звернулися до Бібліотеки хоча б 1 раз.
  6. Бібліотека здійснює обробку персональних даних користувачів з метою забезпечення врегулювання майнових відносин, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням та складання статистичної звітності.
  7. Використання послуг Бібліотеки користувачами можливе за умови наявності у них квитка читача та контрольного листка. У випадку відсутності читацького квитка на момент відвідування Бібліотеки, за пред’явленням паспорта на секторі обліку і контролю здійснюється перевірка інформації в електронній базі даних «Користувач» та видача контрольного листка для обслуговування у відділах Бібліотеки.
  8. Замовлення літератури користувачами в Бібліотеці здійснюється за листками вимоги.
  9. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.
 2. Права користувачів

  1. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на обслуговування у Бібліотеці, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного (далі МБА) та електронної доставки документів), системи читальних залів, веб-сайту Бібліотеки.
  2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
  3. Користувачі бібліотеки мають право:
   • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (в т. ч. електронний каталог);
   • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
   • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;
   • отримувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент та електронну доставку документів (далі - МБА та ЕДД);
   • отримувати доступ до відкритих інформаційних ресурсів та електронних баз даних Інтернету;
   • отримувати інформацію з інших бібліотек через МБА;
   • брати участь у роботі Бібліотечних рад;
   • користуватися бібліотечними комп'ютерами, встановленими у приміщеннях Бібліотеки спеціально для користувачів (за окремими правилами);
   • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.
  4. Для опрацювання поза бібліотекою користувачі мають право отримати до 5 документів на термін до 30 днів. На прохання користувача термін користування може бути продовжений, якщо на документи відсутній попит інших користувачів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
  5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, за умови, що вони записані у формулярі.
  6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також цінні видання, одержані через МБА, видаються для користування в читальному залі.
  7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право на користування тільки її читальними залами.
  8. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, встановленні бібліотекою.
 3. Обов’язки користувачів

  1. Під час запису до Бібліотеки користувач повинен ознайомитись із Правилами.
  2. Для запису до Бібліотеки та оформлення електронних реєстраційних документів у секторі статистичного обліку та контролю, фізичні особи повинні пред'явити паспорт або документ, що його замінює, заповнити реєстраційну картку. Діти й підлітки до 18 років за умови відсутності паспорта, студентського квитка або іншого документа, що посвідчує особу, записуються у Бібліотеку на підставі документу, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
  3. З метою погодження на використання та обробку Бібліотекою персональних даних, фізичні особи повинні засвідчити письмово свою згоду в реєстраційному журналі та квитку читача.
  4. Користувач повинен повідомити Бібліотеку у разі:
   • зміни місця постійного проживання, зазначеного в паспорті;
   • втрати квитка читача, відшкодувати його вартість і отримати дублікат.
  5. Передача квитка читача іншій особі і користування чужим квитком не допускається.
  6. При відвідуванні Бібліотеки користувач зобов'язаний здати в гардероб верхній одяг, залишити в шафах портфелі, сумки та інші речі, вагою до 4 кг. Друковані видання та техніку, які не належать бібліотеці, необхідно пред’явити працівнику на секторі статистичного обліку та контролю.
  7. Для користування послугами Бібліотеки, щоразу при відвідуванні необхідно одержати на секторі статистичного обліку та контролю контрольний листок, який разом з квитком читача здається бібліотекарю при отриманні літератури і повертається при виході з Бібліотеки.
  8. Користувач повинен дбайливо ставитись до документів з бібліотечного фонду, при отриманні документів перевірити та в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
  9. Документи, отримані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами, сплачується пеня.
  10. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, або одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.
  11. За втрату або псування документу з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
  12. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності.
  13. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.
 4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

  Бібліотека зобов’язана:
  1. Ознайомити користувача з Правилами під час запису до Бібліотеки.
  2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. додаткові (платні).
  3. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
  4. Дбати про культуру обслуговування користувачів.
  5. Задовольняти потреби у створенні при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами.
  6. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.
  7. Забезпечувати якісне бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; вивчати і враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні фонду і проведенні соціокультурних заходів.
  8. Зберігати конфіденційність відомостей про користувачів.
  9. Створювати бібліотечні ради.
  10. Звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю.

 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com