Закрити
фото
logo

 
Бібліотека українського воїна Збережи довкілля Щодо неприйнятності ідей федералізації України
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com
 
X

Пошук по сайту

Бібліотекарю


Список консультацій спеціалістів
обласної універсальної наукової бібліотеки

(Методична діяльність)

2018 рік

 1. Створення електронної бібліотеки як засіб підвищення іміджу публічної бібліотеки.
 2. Діловодство у бібліотеці як засіб менеджменту
 3. Центральна бібліотека ОТГ – інформаційний центр місцевої громади.
 4. Бібліотечна статистика як показник ефективності роботи бібліотеки.
 5. Бібліотека як центр національно-патріотичного виховання молоді.
 6. Бібліотекар як учасник процесу читання та його популяризатор.
 7. Професія бібліотекар. Вимоги часу.
 8. Сучасні інформаційні технології для покращення оперативного обслуговування користувачів.
 9. Актуалізація бібліотечного фонду – основа успішної діяльності бібліотек громад.
 10. Створення електронних ресурсів бібліотеки – запорука збереження фонду рідкісних і цінних видань.
 11. Використання сучасних сервісів для популяризації бібліотечних ресурсів.
 12. Практичний підхід у впровадження УДК -0/3 Загальний…
 13. Практичний підхід у впровадження УДК – допоміжні таблиці.
 14. Практика систематизації за УДК.
 15. Застосування в систематизації УДК – 9… Географія…
 16. Застосування в систематизації УДК – 8… Мова…
 17. Коворкінг в бібліотеці.
 18. Публічна бібліотека: її потенціал в процесі розвитку зеленого туризму.
 19. Періодичні видання з техніки та їх використання у бібліотеці.
 20. Культура обслуговування користувачів, спілкування з читачами.
 21. Послуги МБА та служби електронної доставки документів.
 22. Нові форми і методи в обслуговуванні користувачів.
 23. Сучасні форми популяризації літератури мистецького спрямування.
 24. Бібліотерапія – складова соціальної роботи бібліотеки.
 25. Впровадження системи ЕСМаР публічними бібліотеками області.
 26. Реклама бібліотек в Інтернеті. Використання можливостей соціальних мереж у роботі бібліотек.
 27. Соціологічні дослідження бібліотек області для розвитку громади.
 28. Онлайн опитування користувачів бібліотек як метод збору соціологічної інформації.
 29. Бібліотека нового покоління: інноваційні форми роботи.
 30. Фахові періодичні видання як запорука компетентності бібліотечного фахівця.
 31. Медіаграмотність та перспективи діяльності.
 32. Читання та читацький інтерес як важлива складова формування світогляду сучасної молоді.
 33. Образ бібліотекаря і бібліотеки в художній літературі.
 34. Бібліотечні фонди: нові тенденції формування та організація.
 35. Стан та поповнення книжкових фондів бібліотек ОТГ.
 36. Динаміка надходжень обов’язкового місцевого примірника у фонд ОУНБ.
 37. Корпоративна каталогізація у формуванні зведеного електронного краєзнавчого каталогу бібліотек області.
 38. Управління інформаційними краєзнавчими ресурсами: традиції та новації.
 39. Пошукова робота бібліотеки у виявленні забутих імен видатних діячів краю.
 40. Бібліографічний опис віддаленого документа: веб-сайту, блогу, каналу You Tube.
 41. Основи цифрової обробки фото.
 42. Боротьба з комп'ютерними вірусами. Безпека комп'ютера.
 43. Використання фонду літератури іноземними мовами як інформаційне джерело для всебічного розвитку особистості.
 44. Шляхи підвищення ефективності вивчення польської мови завдяки використанням фонду відділу іноземними мовами.
 45. Робота з фондом виробничої літератури – важливий напрямок діяльності бібліотек.

2017 рік

 1. Забезпечення прав громади на отримання якісних та доступних бібліотечних послуг.
 2. Аналітико-синтетична обробка ресурсів локального та віддаленого доступу.
 3. Ефективне управління часом в бібліотеці.
 4. Бібліотека як центр національно-патріотичного виховання молоді.
 5. Традиції і інновації у популяризації періодичних видань в бібліотеці.
 6. Етичні аспекти професіоналізму бібліотекаря.
 7. Довідка як форма покращення інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів читального залу.
 8. Сучасні інформаційні технології для покращення оперативного обслуговування користувачів.
 9. Відповідність бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів.
 10. Технологічні процеси створення страхового фонду.
 11. Створення інтерактивної Інфографіки.
 12. Розширення системних рубрик, як вимога сучасності.
 13. Екологізація економіки, екологічний аудит та роль екологічних фондів у сталому розвитку України.
 14. Популяризація агротуризму – один із шляхів розвитку сільських громад.
 15. Популяризація технічних періодичних видань, як важливий сегмент діяльності сучасної бібліотеки.
 16. Культура обслуговування користувачів, спілкування з читачами.
 17. Послуги МБА та служби електронної доставки документів.
 18. Наочна популяризація книги в бібліотеці. Інноваційні форми роботи з книгою.
 19. Сучасні форми популяризації літератури мистецького спрямування.
 20. Відділ мистецтв – провідник у світ культури.
 21. Впровадження системи ЕСМаР публічними бібліотеками області.
 22. Реклама бібліотек в Інтернеті. Використання можливостей соціальних мереж у роботі бібліотек.
 23. Нові форми і методи обслуговування користувачів.
 24. Соціологічні дослідження бібліотек області для розвитку громади.
 25. Онлайн опитування користувачів бібліотек як метод збору соціологічної інформації.
 26. Публічні бібліотеки як центри електронного інформування.
 27. Читання та розвиток читацького інтересу як важлива складова формування сучасної молоді.
 28. Образ бібліотекаря та бібліотеки в художній літературі.
 29. Аналітичне та творче мислення бібліотечного фахівця в процесі формування вторинної інформації.
 30. Бібліотечні фонди: нові тенденції формування та організації.
 31. Розподіл публічними бібліотеками області книг, отриманих за Державними програмами.
 32. Формування та використання періодичних видань функціональними відділами ОУНБ.
 33. Динаміка надходжень обов’язкового примірника до ОУНБ за 2012-2016 р.
 34. Програмне забезпечення ІРБІС в бібліотеці, створення електронних баз даних.
 35. Корпоративна каталогізація в діяльності бібліотек області для формування зведеного електронного краєзнавчого каталогу.
 36. Аналітичний бібліографічний опис краєзнавчих видань.
 37. Управління інформаційними краєзнавчими ресурсами: традиції та новації.
 38. Моніторинг надання правової допомоги на прикладі діяльності кіноклубу Docudays.
 39. Ефективність надання спай-консультування в бібліотеці.
 40. Використання цифрових фотоапаратів у роботі бібліотекаря.
 41. Видавнича продукція бібліотеки: редакторська підготовка видань.
 42. Вивчення інформаційних потреб користувачів та задоволення їх запитів.
 43. Боротьба з комп'ютерними вірусами. Безпека комп'ютера.
 44. Використання фонду літератури іноземними мовами як інформаційне джерело для всебічного розвитку особистості.
 45. Шляхи підвищення ефективного вивчення польської мови завдяки використанню фонду.
 46. Презентація розділів фонду виробничої літератури – важливий напрямок роботи бібліотек.

2016 рік

 1. Адміністративна реформа і бібліотеки: нові виклики – нові орієнтири, нові рішення.
 2. Новини в бібліотечному законодавстві.
 3. Платні послуги в бібліотеці: правові засади.
 4. Бібліотека як центр національно-патріотичного виховання молоді.
 5. Організація центрів правової інформації в бібліотеках.
 6. Популяризація читання: зарубіжний досвід.
 7. Вивчення розділу підсобного фонду відділу як засіб його покращення.
 8. Сучасні інформаційні технології для покращення оперативного обслуговування користувачів.
 9. Комплексний підхід до системи збереження бібліотечного фонду.
 10. Використання сучасних технологій в роботі з рідкісними і цінними виданнями
 11. Вивчення бібліотечного фонду як засіб його покращення.
 12. Формування фонду «Українська діаспора» в бібліотеці.
 13. Популяризація літератури з екологізації економіки.
 14. Роль бібліотеки в популяризації сільського зеленого туризму.
 15. Специфіка обслуговування користувачів періодичними виданнями виробничої тематики.
 16. Культура обслуговування користувачів, спілкування з читачами.
 17. Шляхи та методи удосконалення бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення.
 18. Послуги МБА та служби електронної доставки документів.
 19. Патріотичне виховання підростаючого покоління: досвід, проблеми.
 20. Інноваційні форми роботи з книгою.
 21. Форми та методи індивідуальної роботи з користувачем бібліотеки.
 22. Розвиток творчого потенціалу користувачів бібліотеки засобами популяризації фонду. відділу естетично-мистецького спрямування.
 23. Впровадження системи ЕСМаР публічними бібліотеками області.
 24. Інформаційні технології на службі сільської бібліотеки.
 25. Самоосвіта – важливий аспект творчої діяльності бібліотеки.
 26. Культура спілкування бібліотекаря.
 27. Ігрофікація в бібліотечній діяльності. Цікаве навчання.
 28. Практична медіаграмотність. Що може запропонувати сучасна бібліотека для медіаграмотності своїх відвідувачів.
 29. Робота з онлайн-ресурсами для популяризації роботи: створення інфографіки.
 30. Бібліотечна блогосфера, як засіб професійного спілкування і обміном досвідом.
 31. Інформаційне обслугову вання: сервісний підхід.
 32. Нові шляхи розширення інформативності довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
 33. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліографічної діяльності бібліотеки.
 34. Виховання толерантності в молодіжному середовищі бібліотечними засобами.
 35. Альтернативні джерела та інноваційні технології комплектування бібліотечних фондів бібліотек області.
 36. Стан виконання попереднього замовлення державних програм та розподіл по бібліотеках області за 2015 рік (поповнення сільських бібліотек).
 37. Вивчення незадоволонего читацького попиту, виявлення лакун у фонді та врахування цих даних при доукомплектуванні.
 38. Проведення моніторингу періодичних видань за ІІ-ге півріччя 2015 р.з метою оптимізації їхньої передплати та подальшого використання.
 39. Бібліографічне редагування записів в алфавітному каталозі за зведеним українсько-російським алфавітом.
 40. Поля бібліографічного запису, обов’язкові для заповнення при проведенні ретроконверсії фондів (багатотомні видання, робочий лист SPEC).
 41. Систематичний каталог. Редагування розділів: "Період Великої Вітчизняної війни (1941-1945рр.)", "Друга світова війна (1939-1945 рр.)", використовуючи коректні словосполучення із словника Другої світової війни.
 42. Корпоративна каталогізація в діяльності бібліотек області для формування зведеного електронного краєзнавчого каталогу.
 43. Аналітичний бібліографічний опис краєзнавчих видань.
 44. Видавнича діяльність в системі бібліотечно-краєзнавчої роботи.
 45. Роль бібліотеки у наданні правової допомоги на прикладі діяльності кіноклубу Docudays.
 46. Співпраця ЦРПІ з органами влади.
 47. Скайп-консультування як новітня послуга бібліотеки.
 48. САБ Ірбіс: безпека збереження даних (резервне копіювання, файлова структура програми).
 49. Методика роботи з повнотекстовими базами даних в програмі ІРБІС 64.
 50. Цифрова фотозйомка як сучасний засіб візуального висвітлення подій бібліотеки.
 51. Комп’ютерні віруси.
 52. Видавнича діяльність – важлива складова роботи обласної бібліотеки.
 53. Методика викладання іноземних мов в середніх навчальних закладах.
 54. Шляхи підвищення ефективності вивчення польської мови завдяки використанню фонду відділу.
 55. Віковий та гендерний аспекти у вивченні іноземної мови.

*Ознайомитьсь із консультаціями можна звернувшись до бібліотеки


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com