Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулистопад 2020 року

Посібник із креативного мислення. Ваш покроковий помічник для вирішення проблем у бізнесі

Б50984

159.9

Г85

Гріффітс К. Посібник із креативного мислення. Ваш покроковий помічник для вирішення проблем у бізнесі : посібник / К. Гріффітс, М. Кості. – Харків : Фабула, 2020. – 288 с.

У «Посібнику з креативного мислення» Кріс Ґріффітс і Меліна Кості винайшли відтворювану систему, що дозволяє людям «відкривати» їхній розум і перемагати в боротьбі з професійними викликами, використовуючи силу креативного мислення. Вони демонструють нам, як творчість може бути водночас фантазійною й логічною і як ця традиційно «м`яка сила» може систематично приводити до потужних результатів. Це прекрасне рішення для всіх, хто хоче розвивати власну креативність, здібність вирішувати проблеми творчо, зрештою, формувати власні можливості досягати успіху у світі, що постійно та непередбачувано змінюється. Ця книжка є дуже практичною в тому сенсі, що вона допомагає читачеві в розумовій підготовці до ефективного та творчого вирішення проблем від початку до кінця.


Феномен нестабільності

Б50983

330.3(4+477)

Г28

Геєць В. М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – Київ : Академперіодика, 2020. – 456 с.

Монографія є результатом застосування феноменоло-гічного підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною турбулентністю. Розкрито значення соціалізації як технології зростання соціального капіталу та ендогенізації економічного розвитку для підвищення соціальної якості життєдіяльності суспільства. Показано, що серцевиною досягнення раціонального взаємозв`язку економічних і політичних трансформацій є перехід від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституціонального забезпечення господарського розвитку на основі прагматизму як свідомої економічної, соціальної та етичної дії.


Україна – ЄС у 2020: здобутки та виклики

Б50993

061.1

У 45

Україна – ЄС у 2020: здобутки та виклики : зб. матеріалів учасників онлайн-конф. EU Study Days. – Київ : [б. в.], 2020. – 86 с.

Збірка матеріалів учасників проєкту Представництва Європейського Союзу в Україні – Єврошколи або ж EU Study Days.


Соціальна адаптація українських іммігрантів

Б50990

314.1(477)

З-13

Зав`ялов А. В. Соціальна адаптація українських іммігрантів : монографія. – Київ : Саміт-книга, 2020. – 180 с.

У монографії аналізуються процеси соціальної адаптації українських іммігрантів у різних країнах Європи, Канаді та Росії. Позначаються основні механізми соціальної адаптації, складності й стратегії адаптації українських іммігрантів, а також аналізуються особливості соціальної адаптації в різних країнах. Монографія призначена для фахівців у галузі соціології, демографії, історії, культурології, соціальної філософії, а також усіх тих, хто цікавиться процесами міграції та соціальної адаптації мігрантів.


Теоретичні і методичні основи професійної підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

А44716

378.6

Б20

Балендр А. В.Теоретичні і методичні основи професійної підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук / Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2020. – 40 с.

У дослідженні подано цілісний науковий аналіз професійної підготовки фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу, її теоретичних, організаційних і методичних засад та обґрунтування можливостей творчого використання інноваційних ідей європейського досвіду для розвитку Державної прикордонної служби України. Розкрито класифікацію прикордонних відомств, особливості професійної підготовки персоналу та передумови її уніфікації в країнах Європейського Союзу. Висвітлено організаційно-педагогічні засади та інноваційні форми, методи, технології професійної підготовки персоналу європейських прикордонних відомств.


Теорія і практика професійної підготовки прикордонників у вищих військових навчальних закладах Республіки Індія : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

А44717

378.6

Б94

Бхіндер Н. В. Теорія і практика професійної підготовки прикордонників у вищих військових навчальних закладах Республіки Індія : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук / Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2020. – 40 с.

У дослідженні охарактеризовано систему професійної підготовки прикордонників у вищих військових навчальних закладах Республіки Індія з урахуванням її властивостей та параметрів, визначено її компоненти. Подано генезис і періодизацію становлення та розвитку професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Проаналізовано особливості змісту професійної компетентності прикордонників Республіки Індія та здійснено класифікацію професійно-особистісних вимог, що висуваються умовами служби. Здійснено аналіз змістових та технологічних особливостей професійної підготовки індійських прикордонників, досліджено інноваційні педагогічні технології, які впроваджено в освітній процес вищих військових навчальних закладів Республіки Індія.


Вплив інтернет залежності на самоактуалізацію осіб юнацького віку : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Б51018

159.9

Г61

Голованова Т. М. Вплив інтернет залежності на самоактуалізацію осіб юнацького віку : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / Нац. Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2020. – 20 с.

Дисертаційне дослідження присвячене теоретичному та емпіричному визначенню впливу стану Інтернет-залежності на психологічні особливості самоактуалізації осіб юнацького віку. Актуальність дослідження процесу самоактуалізації особистості в умовах сучасного трансформованого суспільства обумовлена як потребою в ефективній адаптації до змін соціального середовища, так і потребою суспільства в найбільш повній актуалізації і розкритті творчого потенціалу громадян.


Теоретичні і методичні засади формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

А44729

378.147

М30

Марченко О. Г. Теоретичні і методичні засади формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук / Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2020. – 40 с.

У дослідженні подано теоретичне та методичне обґрунтування концепції, педагогічної системи, організаційно-педагогічних умов і технології формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю, а також результати експериментальної перевірки його ефективності в умовах вищого військового навчального закладу авіаційного профілю.


Системи підготовки фахівців з менеджменту освіти в Центральноєвропейських країнах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

А44724

378(4)

Т50

Товканець О. С. Системи підготовки фахівців з менеджменту освіти в Центральноєвропейських країнах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук / Нац. Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2020. – 40 с.

У дисертації здійснено цілісний аналіз систем підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах (Болгарія, Словаччина, Словенія, Чехія), обґрунтовано методологічні підходи, проаналізовано зовнішні і внутрішні чинники формування змісту професійної підготовки цих фахівців, виявлено особливості і тенденції їхнього професійного розвитку.


Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

А44731

378(477)

Т92

Тушко К. Ю.Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук / Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2020. – 40 с.

У дисертації обґрунтовано й розроблено концепцію підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. На основі аналізу педагогічних праць обґрунтовано зміст професійної взаємодії майбутніх офіцерів-прикордонників як цілеспрямований, зумовлений метою професійної діяльності процес безпосереднього або опосередкованого впливу його учасників один на одного, спрямований на реалізацію завдань оперативно-службової діяльності. Розкрито сутність здатності до професійної взаємодії, визначено її структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний, діяльнісний, когнітивний, рефлексивний. Обґрунтовано систему підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії, схарактеризовано її складники.


Україножерні мутанти : есе

А44714

94(477)

В27

Велимирич М. Україножерні мутанти : есе. – [б. м.] : [б. в.]], 2020. – 56 с.

Про історичну боротьбу українців зі своїми екзистенційними ворогами та про історичну місію вільної України.


Теорія ймовірностей та математична статистика

Б51013-1

519.2

Т33

Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. у 2 ч. – Хмельницький : ХНУ, 2020 – .

Ч. 1 : Теорія ймовірностей / авт. кол. А. О. Рамський [та ін]. – 2020. – 219 с.

Викладено означення та положення теорії ймовірностей відповідно до сучасних поглядів підготовки фахівців. Наведені алгоритми розв`язання основних задач теорії ймовірностей. Підібрані завдання для аудиторної і самостійної роботи студентів.


Екологічна політика США

А44722

504.3(73)

П26

Перга Т. Ю. Екологічна політика США Епоха становлення : монографія / НАН України, Ін-т всесвіт. іст. НАН України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 192 с.

Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексне дослідження етапу становлення екологічної політики США, який тривав з кінця ХІХ ст. до другої світової війни.

Розглянуто чинники зростання інтересу американського суспільства до охорони природних ресурсів, підґрунтя та засади урядової діяльності в цій царині. Виявлено особливості природоохоронної політики США за часів президенства Теодора Рузвельта, Говарда Тафта, Вудро Вільсона, Воррена Гардінга, Калвіна Куліджа, Герберта Гувера, Франкліна Рузвельта. Розкрито роль лідерів у захисті довкілля Сполучених Штатів Америки. Охарактеризовано головні етапи діяльності Служби національних парків США.


Географія. Збірник тестових завдань

Б51002

911

К55

Кобернік С. Г. Географія. Збірник тестових завдань. 10 варіантів у форматі ЗНО та ДПА : навч. посіб. / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко; за ред. С. Г. Коберніка. – Кам`янець-Подільський : Абетка : Сисин О. В., 2020. – 116 с. – (ЗНО, ДПА 2021).

Посібник містить тестові завдання різних рівнів за змістом шкільних курсів географії та структурою тесту з географії ЗНО. Запропоновані тестові завдання до усіх тем шкільних курсів з географії допоможуть школярам і абітурієнтам перевірити свій рівень навчальних досягнень та підготуватися до проходження державної атестації і зовнішнього незалежного оцінювання знань з географії. У кінці посібника подано відповіді до усіх тестових завдань. Для учнів закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів та вчителів географії.


Біологія.

Б50966

57

С54

Соболь В. І. Біологія. Збірник тестових завдань для закріплення знань й формування предметних умінь : посібник. – Кам`янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2020. – 360 с.

Матеріал збірника укладено відповідно до вимог чинних навчальних програм з біології для учнів закладів загальної середньої освіти та Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Пропонований посібник є інтегрованою розробкою, що поєднує теоретичні відомості з біології, 1020 тестових завдань, структура яких адаптована до технічних характеристик зовнішнього оцінювання та відповіді до них. Призначений для проведення контрольних робіт та тематичного оцінювання знань, може бути використаний для самостійної підготовки учнів до зовнішнього оцінювання.


Сучасна підготовка до ЗНО з математики

В6072

51

С91

Сучасна підготовка до ЗНО з математики : посібник / авт. кол. Ю. О. Захарійченко [та ін.] – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 232 с.

Посібник призначений для підготовки до ЗНО з математики і містить усі необхідні для цього теоретичні відомості та тренувальні завдання різних рівнів складності. Весь матеріал розбитий на 10 розділів у відповідності до основних змістових ліній шкільного курсу математики. Тренувальні завдання подано за зростанням рівня складності і парами: завдання а) учень виконує разом з учителем, а завдання б) – самостійно. До кожного розділу подано тематичний тест, а наприкінці посібника наведено комбіновані тести у форматі ЗНО 2021 року. До всіх тренувальних завдань і завдань тестів подано відповіді, а для найбільш складних завдань – ще й вказівки для їх розв’язування.


Одна з нас: незагублені історії

Б50998

821.161.2

Д21

Дацюк Г. І. Одна з нас: незагублені історії – Чернівці : Букрек, 2020. – 240 с.

Історії, що оприявлені в книзі, розкажуть вам про одну з нас – українську жінку. І хоч ми підіймаємося на Еверест, отримуємо паралімпійські медалі, пишемо книги та беремо до рук зброю на Сході, усе ж мусимо щодня долати стереотипи про те, що нам щось не під силу.

Ми не живемо напоказ, але точно знаємо, що кожна з нас так само має унікальний досвід, про який варто світові розповісти. Завдяки «Одній з нас» ми робимо до цього перший крок. Наші історії повні натхнення, вони про силу духу та любов – незважаючи на будь-які перешкоди: фізичні чи психологічні.


Мистецтво жити під час хіміотерапії

Б51004

821.161.2

В75

Воробйова А. Мистецтво жити під час хіміотерапії артбук / Укр. культ. фонд. – Харків : Віват, 2020. – 192 с.

«Мистецтво жити під час хіміотерапії» – історія боротьби з хворобою й водночас історія пошуку нової радості й глибоких сенсів, що охопила понад піврічний період життя культурної діячки, арт-директора культурного центру «ART AREA ДК» Альони Воробйової. У артбуку зафіксовані її роздуми, щоденникові записи, нотатки й щемкі й відверті розмови з друзями з артсередовища, а також коментарі психотерапевта. Візуальну частину артбуку становлять фотографії, які розповідають про внутрішні й зовнішні зміни, які сталися з авторкою.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1039-17(2020)

796.01

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наук. вид / ред. Г. А. Єдинак; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2008.

Вип. 17 : Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини. – 2020. – 108 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов`язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров`я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


Сузір`я курки

В6058

821.161.2

А66

Андрухович С. Ю. Сузір`я курки : проза / С.Ю. Андрухович, М. Прохасько ; Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – 55 с. – (Книга Брайлем).

«Сузір`я Курки» – це історія про дитинство і старість, про зв`язок між живими істотами і природою, про емпатію і страхи, про бабусю і дівчинку, рись і кота, про курку Марічку і велику зоряну курку Іскру, яка дивиться з небес.


Мандрівки з чарівним атласом

В6063

821.161.2

Г37

Гербіш Н. Мандрівки з чарівним атласом : Париж : проза / Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – 72 с. – (Книга Брайлем).

Кажуть, що Париж – це завжди про любов (і круасани). Тож Лука й Терезка вирушать у свою третю мандрівку з Чарівним Атласом не самі, а прихопивши з собою закохану пару. Разом вони ласуватимуть традиційною французькою випічкою, розкриють таємниці Ейфелевої вежі й незбагненного Монмартру, прогуляються вздовж Сени, познайомляться з полотнами знаних імпресіоністів і побачать славетний Нотр-Дам. А ще вони довідаються, чому столицю Франції називають Містом Світла і чому до неї так сильно хочеться повертатися повсякчас.


Пан Сирник і різдвяний пампушок

В6065

821.161.2

Л59

Лінинська С. Пан Сирник і різдвяний пампушок : казки / Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – 37 с. – (Книга Брайлем).

Найкращий пекар містечка Ясного пан Сирник пошкодував останнього різдвяного пампушка для маленької дівчинки, бо сам був дуже голодним. Після цього усі солодощі почали видаватися пекареві гіркими. Пан Сирник був у відчаї – як же він тепер зможе готувати найсмачнішу та найдухмянішу випічку? Можливо, йому зможе зарадити лікар Апчих? Точно відомо одне – напередодні Різдва можуть трапитися розмаїті дива…


Таємничий обід

В6064

821.161.2

Л64

Лукащук Х. Таємничий обід : повість / Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – 21 с. – (Книга Брайлем).

Юліан думає, що його старший брат ускочив у халепу.

Щоб дізнатися, в чому річ, він подається назирці за братом і потрапляє… на урочистий обід до ресторану. Це для хлопчика справжнє випробування – адже біля його тарілки стільки розмаїтих ложок, виделок та ножів. Чи вдасться хлопцеві впоратися з нелегким завданням – пообідати в товаристві, дотримуючись етикету? А чи довідається він братову таємницю?


Казка про народження

В6061

821.161.2

М18

Малетич Н. Іль. Казка про народження : казки / Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – 49 с. – (Книга Брайлем).

Маленькі жителі Небесного саду готуються до земного життя у спеціальній школі. Проте Іль зовсім не хоче на Землю, йому подобається літати на яблуневій пелюстці і спати в улюбленому нарцисі. Ангелик Пауль розповідає Ілеві, що на Землі падає сніг – і тільки це переконує малого вирушити в незвідану мандрівку, аби народитися у люблячій родині на саме Різдво.

«Іль. Казка про народження» – історія для дітей, які запитують: «Де я був чи була, коли мене не було?». А також для дорослих, які можуть уявляти разом із дитиною, звідки ми приходимо на цю Землю і яким є наше призначення тут.


Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами

В6066

821.161.2

М19

Малкович І. А.. Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами: казки / І. Малкович, С. Ус ; Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2020. – 28 с. – (Книга Брайлем).

Мама маленького Зайчика застудилася, і він вирішив піти купити для неї меду, адже чай з медом – найкращі ліки на горло. Але місто велике, а Зайчик – дуже маленький, і він заблукав..


Двадцять п`ять ліків: із зібрання творів «Рісале-і Нур»

В6060

28-1

Н90

Нурсі Б. С. Двадцять п`ять ліків: із зібрання творів «Рісале-і Нур» » : проза / Укр. культ. фонд. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 52 с. ел. опт. диск (CD-ROM). – (Книга Брайлем).

Книга «25 ліків» – це насамперед послання для людей, у якому кожен, хто потребує, знайде для себе підтримку, співчуття та розуміння самого автора. Автор називає свою книгу рецептом духовного очищення, і з цим важко не погодитися.


Хто зробить сніг

В6062

821.161.2

П84

Прохасько М. Хто зробить сніг : казки / М. Прохасько, Т. Прохасько ; Укр. культ. фонд, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. – 74 с. – (Книга Брайлем).

Тепла казка по родину кротів та їх тринадцять кротенят, про дружбу та взаємодопомогу, про турботу та домашній затишок, а також про те, хто насправді робить


Дитячий Кобзар

В6059

821.161.2

Ш37

Шевченко Т. Г. Дитячий Кобзар : проза / Укр. культ. фонд. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 52 с. ел. опт. диск (CD-ROM). – (Книга Брайлем).

Дитячий кобзар – це збірка найвідоміших віршів Тараса Шевченка. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com