Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділуберезень 2023 року

Академічна традиція українського зарубіжжя

Б51663 001.32(73)

А38

Академічна традиція українського зарубіжжя : історія і сучасність. Liber Amicorum на пошану президента УВАН у США, проф. Альберта Кіпи / Укр. вільна акад. наук у США ; відп. ред. : І. Гирич, Л. Рудницький. – Київ : Простір ; Нью-Йорк : УВАН у США, 2021. – 680 с.

У збірнику на пошану 80-річного ювілею визначного організатора української науки, президента УВАН у США, професора Альберта Кіпи опубліковано матеріали про життєвий і науковий шлях вченого-літературознавця, його громадську діяльність. У другій частині книжки надруковано студії науковців переважно материкової України і джерельні матеріали з архіву ім. Д. Антоновича УВАН у США, що висвітлюють біографію й наукову діяльність видатних гуманітаріїв Академії, більшість з яких у різний час були її президентами: Дмитра Дорошенка, Дмитра Чижевського, Олександра Оглоблина, Юрія Шевельова, Омеляна Пріцака, Марка Антоновича та інших. Крім того, у науковий обіг уперше введено листування між ученими, в якому розкривається історія Академії, що продовжувала у часи комуністичного панування в Україні традиції незалежної Всеукраїнської академії наук у Києві (1918 – 1929 років).


Розбудити дракона

Б51831-1 821.111(73)

А65

Андерсон Кевін Дж. Розбудити дракона. Кн. І : Хребет дракона : роман / К. Дж. Андерсон ; пер. з англ. І. Сав’юк. – Івано-Франківськ : Медіасон, 2023. – 560 с.

Любителям фентезі та пригодницької літератури неймовірно пощастило: у світ вийшов переклад чудової книги Кевіна Дж. Андерсона «Хребет дракона», яка відкриває нову трилогію автора «Розбудити дракона».

Це епічне фентезі сповнене протистоянь та боротьби, зрад і бажання помсти заради задоволення особистих амбіцій всупереч загальним інтересам. На сторінках цього твору на вас чекають щиросердна довіра і підступна зрада, бажання помсти та особисті амбіції всупереч інтересам всього народу – і зрештою для дрібних суперечок вже майже не залишається місця, адже йдеться про виживання всього людства перед загрозою бути знищеним своїми творцями.


Основи наукових досліджень

А46030 001.8

Б77

Бойко Ю. П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Ю. П. Бойко, О. В. Тарасова. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 138 с.

Розкрито сутність і роль наукових досліджень у суспільному житті, взаємозв`язок з практикою. Чільне місце посідає розгляд методології і методів наукових досліджень, їх застосування у філологічний науці.

Наведено практичні рекомендації щодо логіки таких досліджень, стилістики викладу наукового тексту, змісту наукової діяльності й самостійної роботи з навчальною, науковою, методичною літературою, підготовки курсових та дипломних робіт.


Війна і соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи

А46035 94(4)

В42

Війна і соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи програма та тези доп. II Міжнар. наук. конф., м. Кам`янець-Подільський, 27 жовт. 2022 р. / Ін-т історії України НАН України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; відп. ред. Д. Ващук. – Кам`янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. – 66 с.

У виданні розглянуто широке коло питань, пов’язаних із соціовійськовими аспектами середньовічної та ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Запропоновані матеріали доповідей містять інформацію про типи озброєння, військові кампанії та їх політичний вплив на держави й соціум, формування військ, організацію оборони населених пунктів, повсякденне життя в умовах війни, а також діяльність окремих діячів.


Церковно-релігійна ситуація в Україні

В6396 271(477)

В42

Війна і церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні 2022 р. : інформ. матеріали / Центр Разумкова ; авт. кол. : Ю. Якименко, А. Биченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – 124 с.

Інформаційні матеріали підготовлені в рамках круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин» за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні


Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії

А46028 37.091

Д56

Добровіцька О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : монографія / О. О. Добровіцька ; М-во освіти і науки України, Ун-т «Україна». – Київ : Талком, 2021. – 254 с.

У монографії представлено оригінальні результати дослідницької роботи щодо підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища, розкрито проблеми формування готовності майбутніх соціальних працівників під час фахової підготовки; обґрунтовано та впроваджено педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища.


Я не потрібний

А46022 331.1

М18

MalKoni (Маломуж Костянтин). Я не потрібний. Цінність третього віку / MalKoni. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2022. – 40 с.

Книжка адресована людям, які вже багато випробували в цьому житті, людям, які створювали, які колись відчували власну важливість і необхідність. Видання має допомогти реабілітувати власні таланти, потенціал і повернути впевненість, що ти потрібний і корисний.


Розвиток просторового мислення дітей молодшого шкільного віку

А46027 159.9

Н73

Новікова О. А. Розвиток просторового мислення дітей молодшого шкільного віку : навчально-метод. посіб. / О. А. Новікова ; М-во освіти і науки України, Ун-т «Україна». – Київ : Талком, 2021. – 133 с.

У посібнику представлено комплекс методів діагностування розвитку просторового мислення дітей молодшого шкільного віку та розроблена корекційно-розвивальна програма розвитку просторового мислення дітей молодшого шкільного віку.


Проблеми дидактики історії

П1060-13(2022) 94

П78

Проблеми дидактики історії : зб. наук. праць. Вип. 13. На пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол. С. А. Копилов [та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. – 252 с.

У збірнику розглядаються проблеми теорії та методології дидактики історії, викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії у закладах вищої освіти, а також окремі аспекти методики навчання історії у закладах загальної середньої освіти, подаються рецензії на новітні публікації навчально-методичного характеру.

Видання розраховане на науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників суспільно-гуманітарних дисциплін і здобувачів вищої освіти.


Скарби шведських архівів

Б51832 94(477)

С42

Скарби шведських архівів : док. з історії України / упоряд. М. Траттнер. – Одеса : Музей української книги, 2021. – 259 с. : іл., фот.

Видання підготовлене в рамках проєкту регіонального розвитку «Музей української книги», що реалізується Одеською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Грушевського та Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

У виданні надається короткий огляд різних розділів шведських архівів, в яких зберігаються документи, пов`язані з українською історією. Уперше до наукового обігу запроваджується низка джерел, що стосуються історії України XVI – XVIII століть. Особливе місце серед документів належить історії шведсько-українських відносин періоду гетьманства Івана Мазепи та Пилипа Орлика. Видання містить передруки малознаних документів та аналіз картографічних джерел. Книга покликана зацікавити істориків, краєзнавців, викладачів і студентів.


Спогади про Богдана Лепкого

А46024 821.161.2.09

С73

Спогади про Богдана Лепкого / упоряд. Н. Білик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 240 с.

До видання увійшли спогади сучасників про видатного українського письменника та громадсько-культурного діяча Богдана Сильвестровича Лепкого (1872 – 1941). Більшість цих творів опубліковано в незалежній Україні вперше. Видання приурочене 150-літтю від дня народження Богдана Лепкого.


Теоретико-методологічні засади та технології інклюзії у ЗВО

Б50737 378(477)

Т33

Теоретико-методологічні засади та технології інклюзії у ЗВО Досвід університету «Україна» : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; за наук. ред. П. М. Таланчука, авт. кол. П. М. Таланчук, М. Є. Чайковський, А. Г. Шевцов [та ін.]. – Київ : Ун-т «Україна», 2018. – 481 с.

У монографії розглядаються методологічні засади та технології інклюзії в закладах вищої освіти на прикладі узагальненого досвіду науковців Університету «Україна». Проаналізована та визначена теоретична основа технології вищої інклюзивної освіти, підґрунтя якої становить філософія незалежного життя, – необхідність створення рівних можливостей для навчання відповідно до потреб студента з інвалідністю та повноцінної участі його в житті колективу. Розкрито практику та окреслені перспективи щодо впровадження інклюзії в закладах вищої освіти.


Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потребами

А46029 378.013

Ч-15

Чайковський М. Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі : монографія / М. Є. Чайковський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Хмельниц. ін-т соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна». – Хмельницький : Ун-т «Україна», 2015. – 436 с.

У монографії розглянуто теоретичні питання організації соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ВНЗ, зокрема проаналізовано нормативно-правову базу та практику інклюзивного навчання; розкрито розуміння інклюзивної освіти; визначено сутність та складові соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами; здійснено аналіз інклюзивної компетентності викладачів, а також представлено наукове обґрунтування технологій соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.


Православ`я в Україні і цивілізаційні виклики

Б51622 271.2(477)

Ш37

Шевченко В. В. Православ`я в Україні і цивілізаційні виклики: історія та сучасність / В. В. Шевченко. – Київ : Вид. від. УПЦ Київ. патріархату, 2013. – 639 с.

В книзі розглянуто широке коло питань, діапазон яких простягається від з`ясування місії Руси – України до висвітлення проблем, які були викликані юрисдикційною кризою Українського православ`я та інтенсифікацією процесів, пов’язаних зі специфікою постмодерних тенденцій доби глобалізації. Значна увага приділяється розкриттю сутності неоімперських викликів, духовно-ідеологічним узасадненням яких на теренах сучасної України переймаються насамперед речники російської Православної Церкви та «русского мира» і в контексті яких Українська Православна Церква Київського патріархату фактично стала основною лінією боротьби за уми, душі та серця її громадян. Значний обсяг праці присвячено окремим аспектам євроінтеграційної стратегії України, які безпосередньо корелюються з духовною сферою, обумовлюючи, зокрема, вивчення ідентичності, релігійної істинності, конфесійної свідомості, моралі в їх різних дослідницьких експлікаціях. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com