Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулютий 2022 року

Організація просвітницької діяльності в закладі дошкільної освіти

А45655 373.2

Б12

Бабюк Т.Організація просвітницької діяльності в закладі дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Т. Бабюк, Н. Г. Каньоса [та ін.]; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 120 с.

Зміст навчально-методичного посібника охоплює теоретичні основи організації і відбору методів і засобів просвітницької діяльності педагога закладу дошкільної освіти з батьками вихованців. Посібник містить методичні матеріали з тем навчального курсу, контрольні запитання і завдання для студентів, плани практичних занять, бібліографічний огляд низки нормативно-правових документів з питань співпраці з батьками.


Шлях школяра в сучасному бізнесі

А45708 821.161.2(71)

Б19

Блек Е.Шлях школяра в сучасному бізнесі / Е. Блек. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2021. – 236 с.

Ця книга написана для всіх без винятку і базується на реальних подіях. Буде корисна як для школярів, студентів та їхніх батьків, так і для бізнесменів і тих, хто тільки хоче зайнятися бізнесом.


Стежками емігрантів з України

А45708 821.161.2(71)

В19

Василів-Базюк Л.Стежками емігрантів з України : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2021. – 504 с.

У творі, який логічно продовжує книгу Л. Василів-Базюк «Новими стежками», йдеться про становлення і розвиток української громади в Канаді. Любов Василівна-Базюк зосереджує увагу читачів на маловідомих фактах з життя українських першопоселенців у Канаді, на тих перешкодах і труднощах, які їм довелося здолати у пошуках землі, волі та кращої долі. Книга поєднує в собі багато ретельно опрацьованих авторкою тем, які близькі кожному українцю. Її ґрунтовне прочитання сприятиме переосмисленню українських життєвих цінностей, соціально-історичного простору і творенню нових сенсів.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П1039-22(2021) 796.01

В53

Вісник Кам`янець-Подільськогонаціонального університету імені Івана Огієнка : наук. вид / ред. Г. А. Єдинак; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2008. – Вип. 22 : Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини. – 2021. – 82 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню : монографія

А45658 316.4

Ж78

Жовтянська В.Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню : монографія / В. В. Жовтянська, О. Ю. Кухарук ; Нац. Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 124 с.

У монографії представлено соціально-психологічне бачення сутності та особливостей націєтворення як процесу розбудови нації. Розглянуто роль соціальних норм, цінностей, настановлень, а також особистісної ідентичності в націєтворчих процесах. Визначено соціально-психологічні чинники та механізми націєтворення, а також особливості його перебігу в ситуації гібридного конфлікту. Окрему увагу приділено аналізу націєтворення в Україні з урахуванням специфіки тих історичних викликів, які вона переживає.


Жива математика. 5 клас : посібник

А45645 37.016: 51

З-38

Захарійченко Ю.Жива математика. 5 клас : посібник / Ю. О. Захарійченко, Л. В. Гринчук, Н. В. Шевчук. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2021. – 88 с.

Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для закладів загальної середньої освіти і являє собою збірник завдань з математики для 5 класу. Посібник укладений у вигляді збірника завдань, структурованого за 17 темами. Кожна тема містить 12 тестових завдань: шість завдань на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих; одне завдання на встановлення відповідності; п’ять завдань відкритої форми та з короткою відповіддю. Кожне завдання складається з трьох рівноцінних задач однієї складності.


Методика виховання та розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посіб.

А45657 373.2

К19

Каньоса Н.Методика виховання та розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Каньоса, Т. Бабюк, І. Пукас ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Пед. ф-т. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 268 с.

У посібнику розглядаються сучасні методики виховання та розвитку дітей раннього віку, запропоновано особливості гармонізації розвитку дитини, представлено науково-теоретичну інформацію та практичні напрацювання щодо організації роботи з дітьми раннього віку в закладах дошкільної освіти, вміщено практичні заняття, загальні методичні рекомендації до них, завдання для виконання індивідуальної роботи, тестові завдання та інформацію для самопідготовки студентів.


Гуманістичні цінності молодших школярів: технології виховання : монографія

А45656 373.3

К56

Ковальчук О. В.Гуманістичні цінності молодших школярів: технології виховання : монографія / О. В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 96 с.

Монографія містить теоретичний аналіз формування гуманістичних цінностей молодших школярів як педагогічної проблеми, ретроспективний аналіз розвитку гуманістичної теорії, обґрунтовані критерії, показники та рівні сформованості гуманістичних цінностей молодших школярів, запропоновані шляхи їх виховання в умовах закладу загальної середньої освіти


Українська політична еліта: «булава» або зрада : дослідження

Б51609 94(477)

К78

Крамар С.Українська політична еліта: «булава» або зрада : дослідження / С. І. Крамар. – Хмельницький : Мельник А. А., 2021. – 420 с.

У науково-популярному виданні «Українська політична еліта: «булава» або зрада» автором – українським правником, суддею, кандидатом юридичних наук – досліджується і аналізується вплив українського істеблішменту на історичні процеси, що відбувались на українських землях. Читачам пропонується об’єктивний погляд на окремі історичні події. Книга – це спроба показати, що причини перемог і поразок українського народу знаходяться не ззовні, а всередині самої нації. Продажність, заздрість, жадібність, егоїзм, здирництво, гетьманство, зрадництво, невігластво, безвідповідальність окремих представників української еліти, при вимушеній призупиненості процесів формування державності, зумовленій втручанням іноземних держав, призвели до того, що нині українці – творці європейської культури та традицій – мають рівень життя, недостойний для народу, який проживає в центрі цивілізованої Європи. Книга для тих, кого цікавить справжня історія, хто хоче розуміти суть і бачити реальну картину суспільно-політичного становлення України.


Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду

А45660 364.62

М64

Мирончак К.Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду : монографія / К. В. Мирончак ; Нац. Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 136 с.

Монографію присвячено дослідженню страху смерті, що впливає на процес організації життєвого досвіду людини, та ролі страху смерті у становленні індивідуальної самосвідомості, у процесі особистісної світопобудови, здійсненні життєвих виборів та вчинків. Виявлено та систематизовано трансформації поглядів на феномен смерті відповідно до різних типів свідомості людини; визначено інтегральні характеристики та емпіричні вияви страху смерті як способу організації життєвого досвіду; запропоновано типологію моделей страху смерті як способу організації життєвого досвіду. Розкрито поняття танатологічної компетентності як однієї з важливих навичок ХХІ століття та запропоновано способи усвідомлення власної смертності як індикатора психологічної зрілості.


Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду

Б37108-16 (2022) 001

Н34

Наука та освіта= Science and Education : зб. праць XVI Міжнар. наук. конф., 4-11 січня 2022 р., Хайдусобосло (Угорщина) / Хмельниц. нац. ун-т ; редкол. А. В. Горошко [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 184 с.

Розглянуто проблеми освіти, моделювання, інформаційних систем і технологій, будівництва та архітектури, техніки, а також економічні та управлінські аспекти цих питань. Розраховано на науковців та інженерних працівників, які спеціалізуються в області вивчення цих задач.


Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи

П1069-11 (2021) 378

П84

Професійне становлення особистості:проблеми і перспективи : тези доп. XI міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2021 року, м. Хмельницький / М-во освіти і науки України, Нац. акад.пед. наук України, ХНУ, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за наук. ред. Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 268 с. – укр., рос., пол., англ. мовами.

Наведені тези доповідей НПК з проблем професійного становлення особистості. Розглянуто теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості, в умовах ринкової економіки, методичні аспекти підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійного навчання, забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід професійної освіти і навчання особистості.


Теорія особистості : навч.-метод. посіб.

А45632 159.9

С37

Сімко Р.Теорія особистості : навч.-метод. посіб. / Р. Т. Сімко, А. В. Сімко. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. – 162 с.

У навчально-методичному посібнику представлено короткий курс лекцій з навчальної дисципліни «Теорії особистості», плани практичних занять, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та критерії оцінювання результатів навчання.


Виховання козака-лицаря : метод. рек.

А45710 373.035(477)

Т41

Тимофєєв В.Джура. Виховання козака-лицаря : метод. рек. / В. Я. Тимофєєв. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – 248 с.

Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний – козацький! – досвід державотворення. Школа-Січ – громадський навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв’язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарськи мужніх та сильних духом громадян незалежної України. Концепція школи цього типу звертає увагу педагогів на виховний потенціал Кодексу буття Українського козацтва. Учитель-вихователь стикається із проблемою налагоджування командної роботи в своєму колективі. В книзі узагальнено досвід роботи колективів навчальних закладів та громадських організацій козацького спрямування Буджаку з козацького виховання дітей і юні та надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи дитячих та юнацьких козацьких осередків, навчальних закладів козацько-лицарського спрямування.


Завдання козацького руху : метод. рек.

А45711 373.035(477)

Т41

Тимофєєв В.Завдання козацького руху : метод. рек. / В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – 256 с.

Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний – козацький! – досвід державотворення. Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство – духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.


Українське козацтво. Історія сучасного козацького руху : нарис

А45709 355(477)

У93

Ушанова С.Українське козацтво. Історія сучасного козацького руху : нарис / С. В. Ушанова, В. Я. Тимофєєв. – Дніпро : Середняк Т. К., 2021. – 180 с.

Практичними справами писалася наша історія – історія сучасних козацьких організацій України. Сам шлях їх розвитку виявляє прагнення вгору, до нездійсненного козацького ідеалу (але ідеалу! не животіння у свинопаському дусі), й не завжди в цьому русі є приклади людської величі (мабуть, більше прикладів поступок призначеним сторонам життя – така вже гріховна людська натура), але рух козацький – рухається, блукаючи з гріхом пополам по грані добра та зла, розвиваючись на шляху до святого, беручи за орієнтири козацькі ідеали. Ось про це козацьке життя низових козацьких організацій (первинних, районних, регіональних) розповідає нарис.


Фільманаліз у роботі психолога : практ. посіб.

А45659 159.955

Ч-19

Чаплінська Ю.Фільманаліз у роботі психолога : практ. посіб. / Ю. С. Чаплінська ; Нац. Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 96 с.

Актуальність висвітленої в посібнику проблематики пов’язана із запитами сучасної системи освіти на інноваційні методи і технології реалізації в освітньому процесі гуманістичної парадигми, концепту єдності освіти, навчання, виховання і розвитку особистості. Запропоновані підходи до реалізації ресурсної медіапсихології спрямовані на розвиток критичного мислення української молоді, її духовне та моральне зростання, профілактику серед учнів адиктивної, у тому числі «булінгової», поведінки, розвиток рефлексії, емпатії і толерантного ставлення до інших, не схожих на них, людей. Представлено теоретичний аналіз можливостей ресурсної медіапсихології та висвітлено її основні напрямки. Описано наявні підходи до фільманалізу; запропоновано низку практичних вправ для кожного з підходів, інноваційні формати проведення «Медіаклубних занять» для школярів. У рамках різних психологічних парадигм розроблено авторські методики як приклад можливостей широкого застосування медіапсихологічних практик.


Мій Донбас : повість

А45696 821.161.2

Ш31

Шахін А.Мій Донбас : повість / А. Б. Шахін. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2022. – 56 с.

Збірка «Мій Донбас» – автобіографічна розповідь людини, яка народилася та виросла на Донбасі. На прикладі власної родини авторка знайомить читача з Донбасом у період його найкращих часів та Донбасом у війні. Також підіймає найважливіші питання: мови, побуту, ідеологічних міркувань, ментальності людей, які живуть на цих територіях. Звертає увагу на проблеми, з якими довелося стикнутися людям, постраждалим від військового конфлікту. Намагається знайти причину приходу війни на українські землі та шляхи її зупинення. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com