Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулистопад 2022 року

Актуальні питання корекційної

П1124-19(2022)

376

А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Вип. 19 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. М. К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2022. – 274 с.

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.


Вісник національного університету Івана Огієнка

П1039-25(2022)

796.01

В53

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наук. вид. Вип. 25 : Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / ред. Г. А. Єдинак; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Панькова А. С., 2022. – 64 с.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


Гармонізація законодавства України

А45338(2022)

34(477)

Г20

Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф., присвяч. 60-річчю Хмельниц. нац. ун-ту / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т; відп. за вип. М. П. Вавринчук. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 271 с.

Висвітлено проблеми адаптації конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, податкового, кримінального, митного, іншого вітчизняного законодавства до стандартів ЄС. Окреслено перспективи розвитку правничої науки в умовах євроінтеграції.


Наближені методи

А45861

517.96

Г43

Геселева К. Наближені методи розв`язування інтегро-функціональних рівнянь : монографія / К. Г. Геселева; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2022. – 144 с.


Диференційна психологія

В6376

159.9

Д50

Диференційна психологія : навч. посіб. / Л. О. Подкоритова, Д. Є. Карпова, О. Б. Ігумнова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 202 с.

Подано зміст і предмет диференційної психології, чинники індивідуальних відмінностей – властивості нервової системи, міжпівкулева взаємодія, вік, стать; аналіз індивідуальних особливостей пізнавальної сфери, здібностей, темпераменту, характеру, спрямованості; низку типології особистості.


Жива математика

А45850

37.016:51

Ж66

Захарійченко Ю. Жива математика. 6 клас : посібник / Ю. О. Захарійченко, Л. В. Гринчук, О. Б. Бойко. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2022. – 96 с.

Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для закладів загальної середньої освіти і являє собою збірник завдань з математики для 6 класу.


Геометрія. 8 клас

А45849

37.016:514

Ж66

Захарійченко Ю. Жива математика. Геометрія. 8 клас : посібник / Ю. О. Захарійченко, О. М. Лозинська, С. М. Ховрак. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2022. – 208 с.

Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для закладів загальної середньої освіти і являє собою збірник завдань з математики для 8 класу.

Кіборги з Хмельниччини: . / Хмельниц. облрада, Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. В. Б. Тарчевська ; відп. за вип. Т. М. Таньчук. - Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва, 2021.


Кіборги з Хмельниччини

В6354 355.48(477.43)

К38

Кіборги з Хмельниччини: / Хмельниц. облрада, Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. В. Б. Тарчевська ; відп. за вип. Т. М. Таньчук. - Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва, 2021.

Кіборги з Хмельниччини: . / Хмельниц. облрада, Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. В. Б. Тарчевська ; відп. за вип. Т. М. Таньчук. - Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва, 2021.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Ці бої стали символом незламності українського війська, а захисників терміналів назвали «кіборгами».

Після бою 26 травня 2014 року, все літо в аеропорту не відбувалось значних сутичок, проте з вересня 2014 року розпочалися важкі бої, у ході яких – з вересня 2014 року по січень 2015, загинули 109 військових (інформація Управляння стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ). Серед них 8 уродженців Хмельниччини.


Український націоналізм

Б51767-1

94(477)

Л45

Ленкавський С. Український націоналізм : твори. Т. 1 : Історія / С. Ленкавський; за ред. О. Сича; Ін-т наук. студій націоналізму. – 2-ге вид., змін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022. – 560 с.

Ленкавський С. Український націоналізм : твори. Т. 1 : Історія / С. Ленкавський; за ред. О. Сича; Ін-т наук. студій націоналізму. – 2-ге вид., змін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022. – 560 с.

Степан Ленкавський, один із співзасновників Організації Українських Націоналістів, її чільний ідеолог, автор Декалогу українського націоналіста, Провідник Закордонних Частин ОУН після вбивства Степана Бандери – велична і одночасно скромна в житті постать, що цілком незаслужено перебуває поза увагою сьогоднішніх дослідників історії українського націоналізму.

Книга розрахована на дослідників української історії, української політологічної думки, історії українського націоналізму та широкого кола прихильників його як ідеології і політичного руху.


Перші кроки

Б51766

364.633(477.61/.62)

П27

Перші кроки до відновлення справедливості : посіб. для тих, хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час збройного конфлікту на Донбасі / І. Довгань, В. Смірнов, Ю. Чистякова та ін. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2021. – 136 с.

Дане видання ставить за мету допомогти тим, хто постраждав від сексуального та гендерно-обумовленого насильства під час збройного конфлікту на Донбасі. У посібнику зібрано інформацію, що дає відповіді на запитання: що таке сексуальне та гендерно-обумовлене насильство, які форми та наслідки воно має, а також які існують способи подолання таких наслідків. Посібник містить практичні рекомендації з покроковим описом дій постраждалої особи в процесі юридичного захисту своїх прав, а також зразки необхідних юридичних документів. Частина книги – це список контактів державних та громадських організацій, які надають різноманітну допомогу постраждалим.


Сучасні досягнення в науці та освіті

Б37108-17(2022)

001

С91

Сучасні досягнення в науці та освіті. Modern Achievements of Science and Education : зб. праць XVIІ Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., Нетанія, Ізраїль / Хмельниц. нац. ун-т, Ізраїльська Незалежна Академія Розвитку наук; редкол. А. В. Горошко та ін. – Хмельницький ; Нетанія : ХНУ, 2022. – 135 с. : граф., табл. – укр., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці розд.

Розглянуті актуальні проблеми освіти та інформаційних технологій, матеріалознавства, механіки, дизайну, архітектури і будівництва, а також низки економічних питань.

Для науковців, інженерів, працівників та аспірантів ЗВО. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com