Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділучервень 2023 року

Byzantinoucrainica

Б51882-1 94(5)

В42

Byzantinoucrainica :. Vol. 1, 2022 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; гол. редкол. Г. Папакін ; ред. Д. С. Гордієнко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – 508 с.

На сторінках збірника оприлюднено статті фахівців-науковців, викладачів закладів вищої освіти, працівників музеїв, археографічні та історіографічні публікації, рецензії.


Ucraina Magna

А41929-3(2020) 94(477)

У45

Ucraina Magna : Vol. 3. До 100-річчя Української революції 1917 – 1923 рр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; гол. редкол. В. М. Піскун ; упоряд. Д. С. Гордієнко. – Київ : [б. в.], 2020. – 368 с.

Збірка наукових праць присвячена широкому колу питань історії української еміграції ХХ ст.

Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.


Актуальні проблеми кримінального права

Б51887 343(477)

А43

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (1 берез. 2019 р.) / Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2019. – 760 с.

Видання містить тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», яка відбулась 1 березня 2019 року в м. Хмельницький на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.


Історії про море

Б51867 502.51(26)

А92

Жак Атталі Історії про море / Ж. Атталі ; пер. з фр. М. Марченко. – Київ : Ніка-Центр, 2022. – 212 с. – (Передано Французьким інститутом в Україні).

Море – колиска всього живого. З моря ми вийшли, і, цілком імовірно, у морі добігне кінця існування нашого виду. Море здається нам незмінним і вічним. Але насправді воно мінливе й парадоксальне – лагідне й водночас жорстоке, щедре й подеколи скупе, гостинне й дуже небезпечне.

Прихильник глобальної історії, ерудит та інтелектуал, радник президентів і всесвітньо відомий письменник Жак Атталі розповідає історію моря від моря, а не від континенту, охоплюючи своїм поглядом увесь Світовий океан. Саме тут упродовж тисячоліть розгортається захоплююча драма народження й занепаду великих цивілізацій. Саме морем тисячоліттями циркулювали не лише товари, а й передові ідеї. Саме тут вирує дух свободи. Завдяки контролю над океанами імперії сягали найамбітніших вершин, а втративши контроль над морями, швидко занепадали. Усі війни, у тому числі обидві світові, відбувалися на суходолі, але починалися через прагнення панувати на морі. Майбутній перерозподіл світу, геополітичні несподіванки, поява нових потужних наддержав – ось що готує нам море.

Автор стурбований сьогоднішньою долею морів і океанів, і його прогнози на майбутнє зовсім не оптимістичні. Він наводить низку практичних порад, до яких людству варто прислухатись у разі, якщо воно воліє вижити.


Похвала політиці

А46150 32(4+44)

Б15

Ален Бадью. Похвала політиці (Бесіди з Од Ланслен): статті та виступи / А. Бадью ; пер. з фр. А. Рєпи. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2019. – 224 с. – (Передано Французьким інститутом в Україні).

Що таке політика? Що таке емансипація? Якої долі зазнають революції в історії? На що здатні народні рухи та колективні практики? Чи є сенс сьогодні говорити про лівих і правих? Як протистояти авторитарній владі, хай навіть вона перебирається в «ліберальні» та «демократичні» шати?.. На ці та багато інших запитань дає відповідь відомий філософ у жвавих бесідах і часто загострено полемічних діалогах.

Видання також споряджене кількома лекціями на тему минулої та сучасної ситуації в філософії та політиці, їхньої обопільної взаємодії.

Ален Бадью: «Мак`явеллі розлого визначав політику як довершене мистецтво омани. Але для нас політика має бути дещо іншим: здатністю суспільства взяти в руки власну долю, винайти справедливий лад і діяти згідно з імперативом спільного блага».

Ален Бадью – філософ, письменник і драматург, почесний професор Вищої нормальної школи в Парижі; його численні твори перекладені багатьма мовами в усьому світі.

Од Ланслен – відома журналістка, агреже з філософії, колишня редакторка часописів «Marianne» і «Le Nouvel Observateur»; нині засновниця незалежного медіа-ресурсу «Media».


Ніч. Світанок. День

А46147 94(4)

В42

Елі Візель. Ніч. Світанок. День / Е. Візель ; пер. з фр.: В. Каденка, Є. Кононенко. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. – 288 с. – (Передано Французьким інститутом в Україні).

Байдужість Бога до людських страждань і смерті, зневіра людей та водночас їхні сподівання на гуманне до себе ставлення – наскрізна тема творів лауреата Нобелівської премії, письменника Елі Візеля. Він писав: «Тиша Біркенау – це інша тиша, не схожа на жодну. В ній крики, придушений шепіт молитви тисяч людських істот, приречених зникнути в темряві безіменності, це безкрайній попіл і прах. Мовчання людяності в хорі нелюдів. Мертва тиша в хорі смерті. Вічне мовчання під небесами, що згасають». Книги Елі Візеля стали свідченнями про одну з найстрашніших трагедій ХХ століття – Голокост.


Обмін народами. Переміщення національних меншин у польсько-радянському прикордонні

Б51864 94(477+438)

Г96

Катрін Гуссефф. Обмін народами. Переміщення національних меншин у польсько-радянському прикордонні (1944 – 1947 рр.) : . / К. Гуссефф ; пер. з фр. І. Савчук. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. – 512 с. м (Передано Французьким інститутом в Україні).

Катрін Гуссефф – історик, фахівець з питань міграції у Східній Європі та на територіях колишнього СРСР у ХХ столітті. Вона є керівником досліджень у CNRS (Національний центр наукових досліджень Франції), директором Центру з вивчення центрально – європейського, російського та кавказького простору (CNRS\ENESS).


Українська дитяча література як засіб виховання толерантності у дітей

А46193 373.2(477)

Д29

Деленко Валентина. Українська дитяча література як засіб виховання толерантності у дітей дошкільного віку (друга половина XX – початок XXI ст.) : автореф. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спец.: 13.00.01 – заг. пед. та іст. пед. / В. Б. Деленко ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2023. – 20 с.

У дисертації на основі аналізу історико-педагогічної, філософської, психологічної літератури вітчизняних і зарубіжних учених, інтернет-ресурсів обґрунтовано актуальність проблеми, уточнено сутнісні ознаки базових понять дослідження «толерантність/інтолерантність», «рівні толерантності», «толерантні відносини», «виховання толерантності у дітей дошкільного віку», «комунікативне толерантне середовище закладу дошкільної освіти», «дитяча література», «література для дітей».


Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець

Б51888 930.2(477)

З-14

Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження: зб. ст. і матеріалів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; упоряд. В. Піскун. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України, 2013. – 376 с.

Збірник статей і матеріалів видано з нагоди 80-ліття від дня народження професора Надії Іванівни Миронець, українського історика, джерелознавця, громадського діяча. До книжки увійшли праці науковців, присвячені проблемам археографії, історичного джерелознавства, просопографії, українознавства. Подано також документальні матеріали, які публікуються вперше.


Схід українського сонця

Б51889 323.2(477.61/.62)

З-34

Зарембо, Катерина Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку XXI століття / К. Зарембо. – Львів : Човен, 2022. – 160 с.

Ця книжка – про українські спільноти Донеччини та Луганщини, які діяли від початку 2000-х і до російського вторгнення 2014 року й існування яких російсько-радянський міф про Донбас заперечував. Про культурні простори, студентські середовища, українське село, розмаїті релігії. Про тих, хто хотів жити не в міфологізованому минулому, а у вільній демократичній Україні. Ці спільноти були голосами нових, непострадянських Донеччини та Луганщини, вбудованих у всеукраїнський контекст; пробудженням приспаного (пригнобленого, винищеного, закатованого) українства. Мета книжки – зробити відомою бодай частину їхньої історії.


Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України

П1261-1(75)(2018) 355(477)

З-41

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України / Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького ; гол. ред. Б. М. Олексієнко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – Вип. 1(75)/2018 : Серія: Військові та технічні науки. – 2018. – 376 с.

У збірнику наукових праць уміщено наукові публікації вчених та науково-педагогічного персоналу академії й інших навчальних закладів та наукових установ. Призначений для ознайомлення громадськості з результатами наукових досліджень. Розрахований на науковців, педагогів та тих, хто цікавиться проблемами сучасної науки.


Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів

А46177 378

М15

Макарук Ольга. Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів в освітньому процесі педагогічного коледжу : автореф. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спец.: 13.00.04 – теорія і метод. проф. освіти / О. Л. Макарук ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2023. – 20 с.

Дисертація присвячена питанням професійної підготовки майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів в освітньому процесі педагогічного коледжу.


А46196 355.11(470:477)

М33

Матвієнко Володимир. Терористична Московія / В. П. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2023. – 40 с. – (Терен людського життя).

Терористична Московія – четверта брошура із Серії «Терен людського життя» Героя України Володимира Матвієнка. У час, коли рашисти вбивають населення України, спрямовують ракети та дрони на житлові будинки, школи, дитячі садочки, коли наші воїни мужньо, ціною власного життя захищають від русні Українську державу, патріот України Володимир Матвієнко не може мовчати. Сама назва видання вже свідчить про суть Російської Федерації – тероризм, захоплення чужих територій, знищення мирних людей. Автор викриває історичну сутність московитів, наголошуючи, що загарбництво, жорстокість, зневага до інших народів – це риси, які притаманні русні ще з давніх часів.


Бунт проти імперії

Б51890 821(477)

М74

Мокрик Радомир. Бунт проти імперії: українські шістдесятники / Р. Мокрик. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023. – 416 с.

Під поняттям «шістдесятництво» приховується безліч культурних феноменів, людських доль та літературних творів. Ця книжка пропонує читачеві мандрівку в мікросвіт українських шістдесятників – молодих людей, які творили нову культуру в час хрущовської «відлиги». Заглиблення у світ, який всупереч правилам радянського тоталітарного режиму засновувався на принципах солідарності, взаємопідтримки та поваги між непересічними молодими талантами.


Наука та освіта

Б37108-17(2023) 001

Н34

Наука та освіта : зб. праць XVII Міжнар. наук. конфер., 15 – 22 січ. 2023 р., Хайдусобосло (Угорщина). – Хмельницький, 2023. – 141 с.

Розраховано на науковців та інженерних працівників, які спеціалізуються в області вивчення цих задач.


Джерела

Б51873 94(477)

О-66

Пилип Орлик і мазепинці. Джерела / упоряд. Т. Г. Таїрова-Яковлева. – Київ : Кліо, 2022. – 216 с.

У виданні вперше опубліковано архівні документи доби Івана Мазепи та Пилипа Орлика, що висвітлюють політичну ситуацію в Гетьманщині, проблеми створення європейської коаліції, спрямованої проти москви, повсякденне життя Гетьманщини за часів Мазепи, доля мазепинців.


Національне питання в теоріях австромарксизму

А46195 323.1(436)

П14

Палько О. П. Національне питання в теоріях австромарксизму / О. П. Палько ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : [б. в.], 2022. – 196 с.

В книзі здійснено дослідження основних складових та підходів до вивчення національного питання у теоріях австромарксизму.


Кольори наших споминів

А46151 535.6

П19

Мішель Пастуро Кольори наших споминів / М. Пастуро. – Київ : Ніка-Центр ; Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2020. – 232 с. – (Передано Французьким інститутом в Україні).

Чи замислюємося ми, яку роль грає колір у нашому житті? Мабуть, що ні. Адже ми так звикли до різнобарв`я світу, що у вирі сучасного життя майже не помічаємо цього. Утім колір має давню, багату й загадкову історію.

Ви хочете дізнатися, коли жовтий став кольором перемоги і чому діти не люблять фіолетовий? Чому червона автівка не надто пасує поважному «батечку сімейства» і чи справді спати на чорних простирадлах означає прикликати до себе ночами диявола? Чому зелений іще від доби Середньовіччя набув поганої слави, що подеколи переслідує його й сьогодні, а смужки на одязі донедавна сприймали як щось непристойне?

Тож вирушайте у захопливу подорож разом із французьким істориком Мішелем Пастуро – ерудованим мрійником, цікавим оповідачем, знаним фахівцем кольорів. Його «хроматичний щоденник», довжиною в півстоліття (1950 – 2010), простежує історію кольорів у Франції та Європі й охоплює чи не всі царини людського життя – одяг і їжу, спорт і кіно, літературу, мову та живопис, емблеми, герби та прапори, музеї, метро тощо.

Кольори навкруги. Варто їх побачити.


Прикордонній альма-матер – 30 років!

В6402 378.6: 35(477.43)

П75

Прикордонній альма-матер – 30 років! Від витоків до сьогодення (1992 – 2022) / Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького ; за заг. ред. О. Луцького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. – 200 с.

Видання присвячене 30-річчю заснування Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.


 Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея

Б51874 821.161.2.09

П82

Проскурняк Василина. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея : монографія / В. Проскурняк. – Чернівці : Технодрук, 2022. – 328 с.

У монографії на основі нововиявлених документальних матеріалів, досліджено життєвий шлях Осипа Маковея, його творчий доробок та діяльність як патріота, журналіста і редактора, літературознавця і публіциста, історика й етнографа, політика і громадського діяча на тлі соціокультурних процесів та національного руху українців на західноукраїнських землях другої половини XIX ? першої чверті XX cт.


Психологічна профілактика наркотичної залежності учнів

А46188 159.9

С40

Сиско Н. М. Психологічна профілактика наркотичної залежності учнів професійно-технічних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. для пед. працівників закл. проф.-техн. освіти / Н. М. Сиско ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 162 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми збереження психічного та фізичного здоров`я учнів професійної (професійно-технічної) освіти в контексті профілактики наркотичної залежності.


Петро Стебницький в українському національному житті

А46183 94(477)

С79

Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження): монографія / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського ; гол. редкол. О. О. Маврін [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 252 с.

У колективній монографії вперше в українській історіографії розлого висвітлено постать Петра Януарійовича Стебницького – українського громадського і політичного діяча, видавця, публіциста, благодійника. Охарактеризовано його діяльність на культурно-просвітницькій ниві у Петербурзі, участь в Українській революції та останні роки життя в більшовицькій УСРР. Постать П. Я. Стебницького показано у взаєминах із однодумцями та охарактеризовано його спадщину в архівах України.


Шарль де Голль

Б51870 929Голль

Ф21

Бернар Фан. Шарль де Голль / Б. Фан ; пер. з фр. З. Борисюк. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2020. – 200 с. – (Передано Французьким інститутом в Україні).

Шарль де Голль – винятково важлива особистість в історії Франції. Це місце належить йому завдяки звершенням на користь країни та політичним рішенням, до прийняття яких він зумів спонукати французів. Оскільки більша частина його діяльності вписана в драматичний контекст історії, значущість цієї постаті видається ще вагомішою. Талановитий оповідач і досвідчений історик Бернар Фан простежує унікальний життєвий шлях знаменитого французького генерала і політика Шарля де Голля (1890 – 1970).

Він воював на фронтах Першої світової війни, обіймав високі посади в армії, поєднуючи військову кар`єру з літературною працею. Під час Другої світової війни розгорнув прапор боротьби за звільнення Франції, повернув їй ранг великої держави і очолив Тимчасовий уряд. Довгі роки де Голль перебував в опозиції, але, врешті-решт, повернувся до влади, заснував П`яту Республіку і став її першим Президентом. Обіймаючи цю посаду десять років, де Голль зробив величезний внесок не тільки в історію сучасної Франції, а й у світову історію. Тож разом з автором спробуємо поглянути, яким було життя Шарля де Голля, присвячене службі задля величі Французької Республіки.


Коли і як з`явилася мова

А46182 811.1

Я66

Янчук О. А. Коли і як з`явилася мова / О. А. Янчук, О. С. Янчук. – Житомир : Гембарський О. П., 2023. – 84 с.

Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться походженням мови як інструменту для спілкування. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com