Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділугрудень 2022 року

Зміни до Конституції України у частині децентралізації через консенсус

Б51769 352.07(477)

З-69

Зміни до Конституції України у частині децентралізації через консенсус: звіт за результатами інклюз. позапарламент. публіч. консультацій / ОФІС ПРЕЗИДЕНТА України, Програма USAID ; ред. А. Драженко. – Київ : [б. в.], 2020. – 480 с

Ця публікація підготовлена Програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» та Програмою «U-LEAD з Європою», за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швейцарії, Польщі, Данії, Естонії, Словенії. Зміст є відповідальністю авторів публікації і не обов’язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів, Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії, Словенії.


Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Б51772 027.54(477.411)

І-71

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : формування та дослідження архівного фонду Національної академії наук України (2000 – 2020): монографія / Нац. Акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ : НБУВ, 2021. – 344 с.

У монографії розкрито діяльність Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з формування, наукового дослідження та реконструкції Архівного фонду Національної академії наук України, відображено роль інституту в процесі управління архівною справою та діловодством у НАН України та її установах.Видання розраховане на науковців, що працюють у сфері архівознавства, бібліотекознавства, історії науки.


Інформаційний синтез українського національного простору в контексті варіативності його соціокультурних кодів

А45882 316.73(477)

І-74

Інформаційний синтез українського національного простору в контексті варіативності його соціокультурних кодів: аналіт. зап. / К. В. Лобузіна, В. І. Попик ; ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ : НАН України, 2021. – 60 с.

Аналітична записка присвячена дослідженню культури як сукупності матеріального духовного надбання держави та інформаційно-культурного простору. Проаналізовано міжнародний досвід у регулюванні культурної політики та створенні цифрового ресурсу культурної спадщини. Висвітлено концептуальні засади представлення культурної спадщини України та питання консолідаційних аспектів цифрової конвергенції. Запропоновано огляд проєктів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та вчених НАН України з розбудови цифрових ресурсів культурної пам’яті України.


Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно- Микільського монастиря за публікаціями XIX – початку XX ст

Б51768 271.222(477.411)

І-90

Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно- Микільського монастиря за публікаціями XIX – початку XX ст. з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: зб. док. та матеріалів / Нац. Акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; уклад. І. С. Шекера. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 450 с.

Збірник призначений історикам, музеєзнавцям, бібліотекознавцям та бібліофілам, а також усім, хто цікавиться історією України та міста Києва.


Український націоналізм

Б51767-2 94(477)

Л45

Ленкавський Степан Володимирович. Український націоналізм: твори / С. Ленкавський; за ред. О. Сича. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022 – .Т. 2 : Ідеологія. Філософія / Ін-т наук. студій націоналізму. – 2-ге вид., змін. – 2022. – 480 с.

До другого тому творів відомого ідеолога та Провідника ОУН, автора Декалогу українського націоналіста Степана Ленкавського ввійшли праці, що становлять ідеологічну та філософську частину його творчої спадщини. Вони широким спектром охоплюють вплив діяча на становлення світоглядних основ ОУН, виховання та політичну освіту її членства, формування внутрішньоорганізаційної системи вишколів, протиборство з більшовицьким колоніальним режимом, викриття його московського коріння й тоталітарної, антигуманної та денаціоналізаційної сутності.

Книжка розрахована на дослідників української історії, української політологічної думки, історії та ідеології українського націоналізму й на широке коло його прихильників.


Репрезентації поліфонічності національного буття в державних національних соціогуманітарних стратегіях

А45883 316.73(477)

Р 41

Репрезентації поліфонічності національного буття в державних національних соціогуманітарних стратегіях: стан та перспективи: аналіт. зап. / О. С. Онищенко, М. М. Хилько ; ред. Ю. М. Половинчак. – Київ : НБУВ : НАН України, 2021. – 44 с.

Аналітична записка присвячена виявленню стану суспільного сприйняття та державного унормування українського простору у його амбівалентних характеристиках множинності, варіативності та цілісності. Дослідження має на меті введення проблеми репрезентації поліфонічності (варіативності) національного буття в контекст державної національної та соціогуманітарної стратегії. Авторським колективом виконано оцінку результативності системної інформаційно-культурної політики реінтеграції територій, які постраждали від зовнішньої агресії, до українського соціокультурного простору. Записка містить пропозиції стосовно забезпечення цілісності соціокультурного простору в контексті проблеми захисту національної безпеки.


Рукописна та книжкова спадщина України

П876-28(2022) 025.1(477)

Р85

Рукописна та книжкова спадщина України: археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 28 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т рукопису ; редкол. Л. І. Буряк та ін. – Київ : [б. в.], 2022. – 468 с.

Збірник наукових праць, фахове продовжуване видання з підзаголовком «Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів», розрахований на фахівців у галузі книгознавства, кодикології, археографії, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Стратегічна панорама

П1225- 1(2022) 327(477)

С83

Стратегічна панорама: наук. журнал. № 1`2022 / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; гол. ред. О. В. Литвиненко. – Київ : НІСД, 2022. – 76 с.

Видання публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень з проблемних питань забезпечення національної безпеки держави, міжнародних відносин, а також рецензії на монографії, оглядові матеріали та роздуми науковців.

Журнал буде цікавий науковим працівникам, викладачам та аспірантам, експертам органів влади, державних установ – всім, хто цікавиться безпековою проблематикою.


Українська біографістика = Biographistica Ukrainica

П965-22(2021) 016:929(477)

У-45

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 22 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, НАН України ; редкол. М. Г. Палієнко(гол. ред.) та ін. – Київ : [б. в.], 2021. – 308 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним та методичним засадам вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, проблемам, тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної та світової біографіки і бібліографії.

Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією та культурою.


Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій

Б51771 316.73(477)

Ф79

Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій: монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; авт. кол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2022. – 224 с.

Видання орієнтовано на науковців, практиків у сфері соціокультурних суспільних трансформацій, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com