Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2020 року

Психологічні умови професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників

А44573 159.9

Б12

Бабелюк О. В. Психологічні умови професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників : монографія / О. В. Бабелюк, О. В. Хуртенко ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2020. – 204 с.

Отримані результати дослідження можуть бути використані для виявлення та оцінки професійних перспектив кандидатів, що приходять на службу за контрактом, з погляду майбутньої військової спеціалізації, прихильності до служби у лавах Збройних сил України і професійного вдосконалення; для прогнозування організаційно-мобілізаційних параметрів служби за контрактом і вдосконалення умов її проходження; у професійній підготовці військових фахівців при викладанні навчальних курсів «Військова психологія», «Практична психологія військової діяльності», «Теорія і практика відбору персоналу» тощо.


Ціннісний універсум військовослужбовця: філософсько-правовий дискурс

А44575 355(477)

Б69

Бліхар В. С. Ціннісний універсум військовослужбовця: філософсько-правовий дискурс : монографія / В. С. Бліхар, В. З. Курись ; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : [б. в.], 2020. – 291 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню, у якому на монографічному рівні з`ясовані сутності філософсько-правових детермінант аксіологічного універсуму особистості військовослужбовця, визначені його ознаки, зв`язок із іншими морально-правовими принципами, виявлено межі формування та можливості корегування ціннісної орієнтації військовослужбовця в умовах гібридної війни на теренах України.


Філософсько-правовий аналіз інституту ювенальної юстиції

А44574 340.12(477)

Б69

Бліхар В. С. Філософсько-правовий аналіз інституту ювенальної юстиції : монографія / В. С. Бліхар, О. Дробиняк ; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : [б. в.], 2020. – 320 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню, у якому на монографічному рівні здійснено сучасний філософсько-правовий аналіз інституту ювенальної юстиції в контексті євроінтеграційних державотворчих і правотворчих процесів, що дало змогу виокремити її охоронну функцію, не спрямовану тільки на осуд, покарання, засуд тощо, а зосереджену на захисті порушника, оскільки йдеться про неповнолітніх осіб. Відтак акцентовано на правильному вихованні дитини в колі сім’ї, де їй мають прищеплювати цінності, патріотизм і повагу до права, що без сумніву, скорегує девіантну поведінку неповнолітніх, допоможе подолати схильність їх до правопорушень. Для науковців, аспірантів, юристів, філософів, державних діячів і всіх, хто цікавиться та досліджує задекларовану проблематику.


Ціннісний універсум військовослужбовця: філософсько-правовий дискурс

П1039-16(2020) 796.01

В53

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / ред. Г. А. Єдинак; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Панькова А. С., 2008. – Вип. 16 : Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2020. – 114 с

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури, основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.


Історія України. Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами, персоналії, основні дати та події відповідно до програми ЗНО

А44299 94(477)

Г51

Гісем О. В. Історія України. Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами, персоналії, основні дати та події відповідно до програми ЗНО / О. В. Гісем. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2019. – 88 с. : іл. – (ЗНО, ДПА 2020).

Пропонований посібник містить перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, портрети історичних персоналій, обов’язкові для розпізнавання абітурієнтами основні дати та події відповідно до програми ЗНО з історії України. Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів, викладачів.


Історія України. Збірник тестових завдань

Б50905 94(477)

Г51

Гісем О. В. Історія України. Збірник тестових завдань / О. В. Гісем, Н. М. Сорочинська. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2020. – 408 с.

Посібник містить тестові завдання різних типів, що передбачені характеристикою сертифікаційної роботи та відповідають Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, а також вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти. Для учнів закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів та вчителів історії.


Всесвітня історія. Опорні схеми, таблиці, коментарі. 6-11 класи

Б50904 94(100)

Г51

Гісем О. В. Всесвітня історія. Опорні схеми, таблиці, коментарі. 6-11 класи / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2020. – 616 с.

Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, коментарів зі шкільного курсу всесвітньої історії, що повною мірою відповідає навчальній програмі. Матеріали посібника допоможуть осмислити єдність і взаємопов’язаність історичних процесів, визначити головні події та дати. Для учнів, абітурієнтів та вчителів історії.


Дивосвіт мініатюрної книги : бібліогр. покажч.

А44577 016

Д44

Дивосвіт мініатюрної книги : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. І. С. Лабчук, ред. В. М. Шелегеда, відп. за вип. К. А. Чабан. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – 36 с.

Бібліографічний покажчик ознайомить з колекцією книг-мініатюр та малоформатних видань з фондів Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, розкриє розмаїття рідкісних і цінних видань бібліотеки, продемонструє рівень розвитку книжкової культури в Україні та світі. Видання адресоване книголюбам, бібліотечним працівникам, історикам, науковцям, а також всім зацікавленим особам.


Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії

Б50922 378.6

Ж52

Желясков В. Я.Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / В. Я. Желясков ; Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. ДПС України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. Акад. ДПС України, 2020. – 40 с.

У дослідженні подано теоретичне і методичне обґрунтування концепції та педагогічної системи підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії, а також результати експериментальної перевірки її ефективності.


Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз

А44464 349.3

І-66

Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз : монографія / за ред. Ю. В. Циганюк. – Хмельницький : НДЕКЦ, 2020. – 229 с.

Колективна монографія працівників Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру об’єднує найбільш вагомі результати в розробці технічного обладнання, пристроїв для проведення судових експертиз і криміналістичних досліджень та процесуальні аспекти призначення і проведення експертиз. Монографія складається із п’яти розділів, які присвячено окремим напрямкам криміналістичних досліджень в сучасних умовах. Монографія буде корисна для науковців, аспірантів, фахівців-практикантів вітчизняних НДЕКЦ, студентів юридичних спеціальностей.


Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 6-11 класи

Б50902 911

К55

Кобернік С. Г. Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 6-11 класи : навч. посіб. / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко; за ред. С. Г. Коберніка. – Кам`янець-Подільський : Абетка, 2020. – 376 с.

Навчальний посібник містить повний оновлений комплект опорних схем, узагальнювальних таблиць та картосхем з курсів географії 6-11 класів закладів загальної середньої освіти. Запропоновані матеріали відповідають чинним навчальним програмам та програмі зовнішнього незалежного оцінювання з географії. Вони допоможуть швидко та якісно узагальнити й повторити зміст з усіх розділів і тем шкільного курсу географії. Для учнів, абітурієнтів, учителів географії та студентів географічних спеціальностей закладів вищої освіти педагогічного профілю.


Географія. Збірник тестових завдань

Б50903 911

К55

Кобернік С. Г. Географія. Збірник тестових завдань : навч. посіб. / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко; за ред. С. Г. Коберніка. – Кам`янець-Подільський : Абетка : Сисин О. В., 2020. – 252 с. – (ЗНО 2021).

Посібник містить текстові завдання різних рівнів за змістом шкільних курсів географії 6-11 класів та три комплексних варіанти тестових завдань за структурою тесту з географії ЗНО. Запропоновані до всіх тем шкільної географії тестові завдання допоможуть школярам і абітурієнтам перевірити свій рівень навчальних досягнень й підготуватися до проходження державної атестації з географії у 9 та 11 класах і зовнішнього незалежного оцінювання знань у центрах якості освіти. Для самоконтролю власних здобутків у кінці посібника додано відповіді до усіх тестових завдань. Для учнів закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів та учителів географії.


Комунікації в органах державної влади

Б50917 67.9(4УКР)301

К63

Комунікації в органах державної влади : посібник / Укр. кризовий медіа-центр ; авт. кол. Н. Бондаренко, Г. Гончарик, О. Грязнова та ін. – Київ : [б. в.], 2016. – 98 с.

Видання підготовлене та доповнене на основі «Government Communication Handbook» (Tallinn, Estonia, 2011) у рамках проекту «РЕФОРМИ ДЕРЖАВНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ» за підтримки Посольства США в Україні.


Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі

В6024 811.161.2

К93

Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі : 20 варіантів у форматі ЗНО та ДПА. Відповіді до усіх завдань / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. – Кам`янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2020. – 216 с. – (ЗНО, ДПА 2020).

Матеріал збірника укладено відповідно до вимог чинних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти з української мови та літератури, затверджених Міністерством освіти і науки України. Посібник містить 20 комплексних варіантів завдань у форматі ЗНО та ДПА. Спочатку представлені завдання з української мови, далі – завдання з української літератури, а завершує комплекс відкрите завдання з розгорнутою відповіддю. Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів.


Педагогіка вищої школи

А44429 378

К95

Кучинська І. О.Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / І. О. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 292 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти педагогіки вищої школи з позицій відповідних вимог до організації навчально-виховного процесу та підготовки сучасних фахівців. Для студентів, магістрантів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищої школи.


Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя

А44468 159.9

М69

Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя : монографія / С. А. Михальська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 360 с. : табл.

У монографії розкрито теоретико-експериментальні матеріали дослідження проблеми мовленнєвої поведінки дитини в різних ситуаціях невизначеності та новизни та виявлення психологічних чинників, що сприяють підвищенню смислової регуляції мовленнєвої поведінки дитини у взаємодії з дорослими та ровесниками. Монографія адресована викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, працівникам у галузі практичної психології, педагогам, батькам вихованців для координації зусиль дорослих щодо створення умов збереження цілісності особистості та врахування вікової специфіки мовленнєвої поведінки дітей 5-7 років життя.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П854-51 (2020) 811

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка/ відп. ред. О. В. Кеба; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2000. – Вип. 51 : Філологічні науки. – 2020. – 152 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Видання адресовано професійним філологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку філології.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

П854-52 (2020) 811

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / відп. ред. О. В. Кеба; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2000. – Вип. 52 : Філологічні науки. – 2020. – 132 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Видання адресовано професійним філологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку філології.


Педагогічна освіта: теорія і практика

П1095-24(ч.2) 2018 37.091.212(477)

П24

Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Вип. 24 (1-2018). Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; гол. ред. В. М. Лабунець та ін. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018. – 408 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та довкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників. Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.


Сонце на долоні (спроба синтезу громадянської поезії та публіцистики)

А44570 821.161.2

П50

Політикіна Б. Сонце на долоні (спроба синтезу громадянської поезії та публіцистики) / Б. Політикіна, В. Неручок. – Ланівці-Тернопіль : [б. в.], 2020. – 48 с.

До збірки увійшли публіцистичні матеріали та поезії, що народжувались під впливом буремних подій на столичному Майдані (з 21 листопада 2013 по 20 листопада 2014 року), того соціального зриву, що відомий усьому цивілізованому світу як Революція гідності.


Проблеми сучасної психології = Problems of modern Psychology

П1048-49(2020) 159.9

П78

Проблеми сучасної психології = Problems of modern Psychology : зб. наук. праць. Вип. 49 / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; ред. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 340 с.

У збірнику наукових праць висвітлено актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання. Збірник наукових праць адресовано професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.


Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів

П1125-2019 347.95

П78

Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць / Хмельниц. ун-т упр. та права, Гол. упр. юстиції у Хмельниц. обл., Упр. держ. виконавчої служби. – Хмельницький : Мельник А. А., 2019. – 300 с. : фото.

У збірнику містяться наукові праці, які були представлені на П`ятій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів» (13-14 червня 2019 року), проведеній у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. Призначений для наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, державних виконавців, суддів та практичних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами виконавчого провадження.


Психосоціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок воєнних дій

А44578 016: 364

П86

Психосоціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок воєнних дій : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. І. Марцонь, відп. за вип. К. А. Чабан. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – 48 с.

У бібліографічному покажчику зібрано літературу з даної проблематики. Покажчик розрахований на соціальних та медичних працівників, психологів, викладачів та студентів, а також всіх зацікавлених осіб. Підбір літератури здійснено на основі фондів ОУНБ та подається з шифрами їх зберігання у фондах. Також вказується належність видання до фонду певного відділу-утримувача. У розділах література групується за видами видань: книги, статті з книг, статті з газет та журналів.


Теорія і практика психологічного забезпечення міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери

Б50911 378.14

Р16

Теорія і практика психологічного забезпечення міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери : монографія / Я. М. Раєвська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2020. – 344 с. : табл.

У монографії розкрито теоретичні й практичні аспекти професійного становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії, доповнено зміст основних понять процесу міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери, описано систему психологічного забезпечення готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії та запропоновано практичні підходи та методичні рекомендації щодо сприяння професійної готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії. Книгу адресовано здобувачам вищої освіти, аспірантам, викладачам, фахівцям соціальної сфери та іншим фахівцям, що працюють в системі соціальної роботи.


Олімпіадний біологічний практикум

В6025 57

С60

Олімпіадний біологічний практикум / О. В. Соляник, В. А. Ляшенко. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 120 с. : іл.

Посібник «Олімпіадний біологічний практикум» призначений для підготовки до практичного туру біологічної олімпіади. Підготовка за цією збіркою повністю імітує практичний тур олімпіад. Збірку поділено на чотири розділи, зміст яких відповідає вимогам до знань та умінь учнів, що висуваються на Всеукраїнській та Міжнародній Біологічних Олімпіадах. Посібник може використовуватись як для самостійної роботи учнів, так і для організації такої роботи вчителями.


Менеджмент соціальної роботи

Б50923 005

Т35

Менеджмент соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / Т. А. Тернавська, Я. М. Раєвська, Ж. В. Мельник ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ «Кропивницький ін-т держ. та соціал. упр., Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2020. – 262 с.

Навчально-методичний посібник розкриває актуальні питання менеджменту соціальної роботи з урахуванням вимог сьогодення до підготовки відповідних фахівців соціальної сфери. Розглядаються основні положення курсу, сутність, зміст процесу менеджменту соціальної роботи, основні форми, методи та принципи, що мають опанувати студенти на лекційних і практичних заняттях, а також здійснює взаємозв`язок з загальнокультурною підготовкою, необхідною для студентів галузі знань 23 «Соціальна робота», зокрема для самостійної роботи студентів. Розрахований для студентів, викладачів закладів вищої освіти, слухачів, керівників освітніх організацій, управлінського персоналу соціальних служб, установ і організацій соціальної сфери. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com