Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2022 року

Наукова журналістика

А45809 070

А 16

Абрамович С. Д. Наукова журналістика : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, О. С. Волковинський ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 156 с.

У посібнику розглядається специфіка різновиду соціального комунікування – наукова журналістика. Науку розглядають крізь призму публічної репрезентації. Висвітлено питання щодо системи організації науки, особливостей її фінансування, форм і методів наукових досліджень. Детально описані можливі напрями інтенсивної співпраці між ученими і журналістами в аспекті соціально-культурних функцій. Представлена методика підготовки популярно-наукового тексту. Посібник стане у нагоді студентам-журналістам, медіапрацівникам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться науковою журналістикою.


Актуальні проблеми психології

А42063-14(2022) 159.9

А 43

Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. 23 квіт. 2022 р. / НАПН України, М-во освіти і науки України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; ред. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. – 274 с.

У матеріалах ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» окреслено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі психології відповідно до спільних міжнародних науково-дослідницьких проєктів. Матеріали учасників конференції адресуються фахівцям та усім, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.


Психологічна готовність педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами

А45817 37.01

Б 90

Буйняк М. Г.Психологічна готовність педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: соціально-психологічний тренінг : навч.-метод. посіб. / М. Г. Буйняк. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 116 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретико-методичні засади проблеми психологічної готовності педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребам; подано програму та зміст соціально-психологічного тренінгу «Психологічна готовність педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами як передумова його ефективності».


Фемінітиви. Назви жінок

А45811 81`367.622

В 68

Волощак М. Й. Фемінітиви. Назви жінок / М. Й. Волощак. – Київ : Марія Волощак, 2022. – 116 с.

Фемінітиви, тобто іменники жіночого роду, які називають жінок за різними характеристиками: родинними зв`язками, національністю, професією, посадою тощо, в українській мові були завжди. 935 таких слів зафіксовано в словнику Бориса Грінченка. Словник української мови в 11 томах містить близько 3500 фемінітивів. Гендерні мовні особливості були витіснені з української мови у 30-х роках ХХ століття під впливом російської. Відновлювати їх почали з 1991 року. Мовознавці зазначають, що з 2005 року й до сьогодні вживання жіночих назв збільшилося приблизно в 11 разів. Дискусія в суспільстві розгорілася саме щодо фемінітивів – назв професій. Жінки керують великими підприємствами, служать в армії, стають професорками. Саме фемінітиви роблять жінок видимими в суспільстві.


Лідерство у схемах і таблицях

А45813 316.46

Г 95

Гурман О. М. Лідерство у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. М. Гурман. – Львів : Марченко Т. В., 2022. – 240 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання, що стосуються: лідерства як соціального феномену; теорії «вітамінів» І. Адізеса; основ формування особистого іміджу лідера; комунікативних навичок лідера та мистецтва презентації; ґендерних аспектів спілкування, невербальних компонентів спілкування та культури сприймання публічного виступу; менеджера-лідера та його головних рис; впливу лідерства на діяльність команди; успішного лідера та його комплементарної команди; лідерів нового покоління; методики тімбілдінгу, основ роботи в команді та ролі лідера у формуванні культури організації. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів.


Збірник наукових праць

П947-15(2021) 378(477.43)

З-41

Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. С. А. Копилов. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 208 с.

У збірнику вміщено кращі доповіді і наукові повідомлення студентів та магістрантів університету, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково-дослідницької роботи у 2020 – 2021 навчальному році.


Проблеми дидактики історії

П1060-12(2021) 94

П 78

Проблеми дидактики історії : зб. наук. праць. Вип. 12 / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. С. А. Копилов та ін. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 204 с.

У збірнику розглядаються проблеми теорії та методології дидактики історії, викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії у ЗВО, а також окремі аспекти методики викладання історії у закладах загальної середньої освіти, подаються рецензії на публікації навчально-методичного характеру. Вміщено матеріали круглого столу до 100-річчя від дня народження відомого методиста, викладача та краєзнавця Бориса Кушніра, проведеного в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у лютому 2021 року. Видання розраховане на науковців, викладачів, вчителів суспільних дисциплін і здобувачів вищої освіти.


Спротив геноциду

А45819 94(477)

С 74

Спротив геноциду : кн.- кат. виставки / В. Тиліщак, В. Бірчак та ін. ; Укр. ін-т нац. пам`яті. – Київ ; Львів : Часопис, 2015. – 80 с.

Ця книга є каталогом фотодокументальної виставки «Спротив геноциду», створеної до 81-х роковин Голодомору Українським інститутом національної пам`яті спільно із Галузевим державним архівом СБУ, Центром досліджень визвольного руху та Громадським комітетом із вшанування пам`яті жертв Голодомору-геноциду `32-33 років в Україні. Виставка розкриває масштаби і характерні форми спротиву українського селянства сталінській злочинній політиці напередодні і під час геноциду українського народу.


Формування здорового способу життя

А38143-10(2021) 613

Ф 79

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб. наук. праць. Вип. 10 / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 136 с.

У збірнику розміщені матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, які розкривають психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді, науково-методичні засади застосування засобів освіти для впровадження освітніх технологій й олімпійської освіти у фізичне виховання учнів та студентів. Адресується науковцям, вчителям, викладачам, студентам та магістрантам. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com