Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Наші видання


1997-2005 роки


Бібліотеки Хмельниччини на сторінках преси у 2005 році: Бібліогр. покажч. / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островсь-кого; Уклад. О.М. Шеін. – Хмельницький, 2006. – 39 с.

Бібліотеки області на сторінках періодичних видань 2004 року: Бібліогр. список / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2005. – 32 с.

Літературна Хмельниччина 2002 року: Бібліогр. покажч. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського – Хмельницький, 2005. – 32 с.

Літератори Хмельниччини – члени Національної Спілки письменників України: До 25-річчя обл. орг. НСПУ: Біобібліогр. покажч. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. орг. НСПУ; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. Уклад.: С.Б. Гук, В.О. Мельник. – Хмельницький, 2005. – 64 с.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Бібліогр. покажч. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – 2-е вид., доповн., переробл. – Хмельницький, 2005. – 56 с.

Публічна б-ка як об’єкт управління: Практ. рек. / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Вип. 1. – Хмельницький, 2005. – 32 с. – (Сер. “Бібл. фахівцю”).

Бібліотека як центр регіональної і правової інформації: Інформ.-метод. матеріали / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Вип. 5. – Хмельницький, 2005. – 32 с. – (Сер. “Бібліотека і влада”).

Свята й велика Перемога: До 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні: Метод. рек. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2005. – 24 с.

Планування – 2005: Метод. матеріали для кер. б-к / Упоряд. В.В. Маковська, К.М. Фастишевська. – Хмельницький: ХОУНБ ім. М. Островського, 2004. – 24 с.

Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання: Матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2005. – 144 с.

Фольклорна спадщина та етнографія: шляхи збереження і розвитку: Матеріали обл. наук.-практ. конф. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського; Хмельниц. обл. наук.-метод. центр культури і мистецтва. – Хмельницький, 2005. – 144 с.

Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області/ Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2005. - с.

Микола Островський на сторінках історії і в нашому житті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: До 100-річчя з дня народження / М-во культури і мистецтв України; Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. рада; Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Обл. літ.-мемор. музей М. Островського. - Хмельницький, 2004. - 144 с.

Людина-легенда: До 100-річчя з дня народження Миколи Островського: Довід.-біогр. вид. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2004. - 32 с.

Література про Хмельницьку область за 2001 рік: Бібліогр. покажч. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2004. - 112 с.

Лауреати обласних премій Хмельниччини: Біобібліогр. покажч. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2004. - 176 с.

Аспекти соціальної роботи: Бібліогр. покажч. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2004. - 32 с.

Невтомний дослідник історії Поділля: До 90-річчя з дня народження С.К. Гуменюка: Біобіблогр. покажч. Вид. 3, доп. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2004. - 15 с.

Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини: Матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2004. - 146 с.

Микола Островський на сторінках історії і в нашому житті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: До 100-річчя з дня народження 25 вересня 2004р. / М-во культури і мистецтв України; Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. рада; Упр. культури Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Обл. літ.-мемор. музей М. Островського. - Хмельницький, 2004

Електронні ресурси Хмельниччини: Список web-сайтів. Вип.2/ Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький, 2004. – 26 с.

Національні меншини на Хмельниччині: Бібліогр. покажч. / Склад. В.О. Мельник; ред. Л.Л.Місінкевич; авт. передмови Ю.І.Блажевич. - Хмельницький, 2003. - 20 с.

Новітні технології в виробничій сфері: Бібліографічний список літератури / Упр. Куль. Хмельниц. облдержадмін., Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського, вироб.від; Матер. підгот. Босюк Г.А. - Хмельницький, 2002.-15с.

Бібліотечні ресурси в Інтернетр. Використання Інтернет у підвищенні фахового рівня/ Упр. Куль. Хмельниц. облдержадмін., Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Уклад. Н.М.Синиця. - Хмельницький, 2002.-11с.- (Сучасна б-ка).

Бібліотека і влада: соціальне партнерство: матеріали на допом. діяльності Публічних центрів регіональної інформації на базі ЦБС/ Упр. Куль. Хмельниц. облдержадмін., Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Укалад. Н.М. Синиця - Хмельницький, 2002.-11с - (Сучасна б-ка).

Екологія: роздуми, пошуки: Метод. мат. на допом. б-рям/ Упр. Куль. Хмельниц. облдержадмін., Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Матер. підгот. Фастишевська К.М., Антонова Т.О. - Хмельницький, 2002.-14с. - (Сучасна б-ка).

СНІД і світова загроза: Метод. поради б-рям по пропаганді здорового способу життя / Упр. Куль. Хмельниц. облдержадмін., Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Укл. Фастишевська К.М. - Хмельницький, 2002.-11с. - (Сучасна б-ка).

Здоровий спосіб життя: Бібліографічний покажчик / Укладачі: Л.І.Марцонь, Т.Г.Безвушко. - Хмельницький, 2001. - с.

Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2002 р. / Хмельниц. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Склад. С. Михайлова. - Хмельницький, 2001. - 40 с. - 100 екз. Видається з 1966 року.

Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2004 р. / Хмельниц. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Склад. В.О. Мельник, О.Д. Яворська . - Хмельницький, 2003. - 66с. - Видається з 1966 року

Покликання-бібліотекар: (Бібліогр. покажч.)/ Управління культури Хмельниц. облдержадміністрації; Хмельниц. держ. обл. універс. наук. б-ка ім.М.Островського; Упоряд. С.Михайлова.- Хмельницький, 2001.- с.

Бібліотека і час: ювілейний збірник, присвячений 100 - річчю ОУНБ/ Управління культури Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницька державна обласна наукова бібліотека ім.М.Островського. - Хмельницький, 2001.- 118с.

Хмельниччина в літописі Незалежної України (1991-2001рр.): Перелік основних подій сусп.-політ., екон. та культ. життя обл./ Упр. культури Хмельниц. облдержадміністрації; Держ. обл. універс. наук. б-ка ім.М.Островського; Склад.: С.Р.Михайлова, В.О.Мельник.- Хмельницький, 2001.- 20с.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури (Бібліографічний покажчик)/ Укладачі: Л.Марцонь. В.Ільїнський, редактор С.Карван.- Хмельницький. Редакційно-видавничий відділ гуманітарно-педагогічного інституту, 2001.- 37с.

Друкований зведений каталог краєзнавчої літератури по Хмельницькій області / Хмельниц. держ. обл. універс. наук. б-ка. - Хмельницький, 1992. - 240с.

Бібліографія Хмельничини: (Ретроспект. покажч. бібліогр. посібників про Хмельниц. обл. за 1937-1997 р. р.) / Упр. культури Хмельниц. облдержадміністрації, Хмельниц. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Підгот. С. Михайлова. - Хмельницький, 1997. - 40 с. - 100 екз., друкар.

Літернатура про Хмельницьку обл. за 1999 рік: Бібліогр. покажч. / Хмельниц. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; Склад. В. Мельник - Хмельницький, 2000. - 87 с. Видається з 1960 року

Літературна Хмельниччина Бібліогр. Покажч. За 1999 рік / Хмельниц. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського: Склала С. Михайлова. - Хмельницький, 2000. - 55 с. Видається з 19

НОВА ЛІТЕРАТУРА по рідний край: (інформ ю список ) . Хмельниц. держ. обл. універс . наук . б-ка. Ім. М. Островського : Склад . С . Михайлова. - Хмельницький, 2000 . - 30 екз. комп'ютер.

Хмельничина на сторінках преси: / Щомісячн. Інформ. Список / Хмельниц. держ. обл. універс . наук . б-ка. Ім. М. Островського; Склад. В. Мельник. - Хмельницький . - машинопис.

ВІТАЛІЙ МАЦЬКО: Бібліогр. покажчик /Хмельницька обл. об-ня т-ва "Просвіта" ; Хмельниц. держ. обл. універс . наук . б-ка. Ім. М. Островського; Уклад . С. Михайлова.- Хмельницький . - 1997 . - 24 с . (Духовні витоки Поділля ) . - 50 екз. комп'ютер.

ЗАКОХАНИЙ у рідний край: А.В. Сваричевський - краєзнавець , педагог , публіцист. Статті, рецензії, відгуки, листи, бібліографія - Обл Ін-т удосконалення вчителів; Обл. універс. наук. б-ка. Ім. М. Островського; Обл. орг. Всеукр Спілки краєзнавців; Уклад С. Михайлова.- Хмельницький : НВП "Евріка " ТОВ. - 1999. - 44 с. (Духовні витоки Поділля ). - 120 екз. Друкар.

ІОН СРУЛЕВИЧ Винокур: Біблогр. Покажчик / Обл. універс. наук. б-ка. Ім. М. Островського; Кам'янець-Поділ. держ. педуніверситет Хмельниц. обл . орг. Всеукр. Спілки. краєзнавців; Уклад С.Л. Карван. Кам'янець- Подільський: "Абетка", 2000. - 79с.- 300 екз., друкар.

ПАМ'ЯТІ вогонь незгасний: Метод . поради до 55-річчя визволення обл. від нім.-фашист. загарбників /Хмельницька держ. обл. універс. наук. б-ка. Ім. М. Островського ; Склад . Г. Босюк. - Хмельницький , 1999.- 8с. - (Ротатор) . - 35 екз.

Обірвані струни: Бібліогр. список л-ри репрес. поділ. Письменників / Хмельницька держ. обл. універс. наук. б-ка. Ім. М. Островського ; Склад. Л. Снігур, С. Михайлова. - Хмельницький, 2000 - 40с - (Ротатор).- 35 екз.

Подільська Діаспора: Метод .- бібліогр. матеріали / Хмельницька держ. обл. універс. наук. б-ка. Ім. М. Островського ; Склад Л. Снігур. - Хмельницький 2000. 16с. - (Ротатор) . - 35 екз.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com