Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу медичної літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділужовтень 2021 року

Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии

616.89

Г96

Гусова А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии (современные итоги изучения иммунопсихиатрии) / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. – Харьков : Коллегиум, 2018. – 314 с. : ил., табл. – Библиогр. : в конце глав.

В даній монографії розглянуто актуальні питання аутоімунних захворювань в психіатрії: аутоімунна епілепсія, енцефаліти, аутоімунні відхилення при інших психічних захворюваннях. Ці питання активно почали вивчатись останнім часом. Саме тому це видання буде цікаве психіатрам, невропатологам, сімейним лікарям та імунологам.


Механізми розвитку стеатогепатозу за умов вісцерального ожиріння різного генезу та його корекція

616.36

К64

Кондро М. М. Механізми розвитку стеатогепатозу за умов вісцерального ожиріння різного генезу та його корекція : 14.03.03 – нормальна фізіологія : автоpеф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / М. М. Кондро ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Київ : [б. в.], 2021. – 44 с.

Актуальність теми зумовлена серйозністю проблеми ожиріння в сучасній охороні здоров`я.


Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологии

616-006

К78

Красносельский Н. В. Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологии : учеб. пособ. / Н. В. Красносельский, Е. Н. Крутько, А. Н. Белый; под общ. ред. Н. В. Красносельского ; Ин-т мед. радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины. – Харьков : Планета-Принт, 2018. – 95 с. : табл., ил. – Библиогр. : с. 92-95.

Навчальний посібник розрахований на студентів медичних вишів, лікарів-онкологів, анестезіологів, хірургів та розглядає питання больового синдрому в онкології.


Міастенія : підручник

616.75

М33

Матвієнко Ю. О. Міастенія : підручник / Ю. О. Матвієнко, Т. І. Негрич ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів : [б. в.], 2021. – 96 с.

Міастенія – хронічне аутоімунне захворювання, в лікуванні та прогнозуванні перебігу якого відбулись докорінні зміни. Саме тому підручник буде актуальним для студентів, що навчаються у магістратурі, лікарів-інтернів, неврологів та сімейних лікарів.


Скронево-нижньощелепні розлади

616.716.4

С45

Скронево-нижньощелепні розлади : монографія / В. Ф. Макєєв, У. Д. Телішевська, В. Я. Шибінський та ін. ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів : Кварт, 2018. – 404 с. : граф., табл. – Бібліогр. : с. 392-402.

Монографія розглядає питання для стоматології досить актуальне – кількість хворих зі скронево-щелепними розладами щороку невпинно зростає. Саме тому видання буде актуальним для лікарів-стоматологів, інтернів та для студентів стоматологічних факультетів.


Сучасні підходи до питань діагностики та лікування сарком матки

618.14

С91

Сучасні підходи до питань діагностики та лікування сарком матки : монографія / Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор`єва ; за ред. О. М. Сухіної. – Харків : Точка, 2020. – 131 с.

Саркома матки зустрічається порівняно рідко. Саме тому буває складно встановити адекватний діагноз при первинній діагностиці. У монографії представлені ключові аспекти клінічної картини даної пухлини.

Видання розраховане на лікарів гінекологів та онкологів, а також інтернів, що опановують ці спеціальності. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com