Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Виставка одного журналу

«Київська старовина»


«Київська старовина» – науковий історико-філологічний журнал, виходить 6 разів на рік з 1992 р. Задуманий як поновлення часопису «Киевская старина» (1882 – 1906).

Журнал був заснований у 1882 році. На думку істориків, відіграв значну роль у розвитку всієї української культури. Навколо нього згуртувалися видатні представники тогочасної української еліти – історики, етнографи, літератори, мовознавці, письменники. Його підписували не тільки в Україні, але і за кордоном. З появою в 1908 р. «Записок Українського Наукового Товариства» журнал самоліквідувався.


У 1992 році, за ініціативою академіка НАН України П. П. Толочка, видання журналу під назвою «Київська старовина» було оновлено.

Співзасновниками видання є: Інститут археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК та Київський славістичний університет.

У фондах бібліотеки журнал з 1992 року.

На сторінках журналу друкуються історичні, лінгвістичні, літературознавчі, археологічні та соціальні дослідження. В останні роки збільшилася кількість публікацій славістичного напрямку, що стосуються української історичної та історико-філологічної проблематики.


Видання має постійні рубрики: «Статті та повідомлення», «Джерела з історії України», «Історичні постаті», «Рецензії», «Нотатки». До 1998 р. існували рубрики «Красне письменство», або «Поезія, проза, есе», а до 1997 р. – «Український богослов» та «На допомогу вчителю».

Більшість публікацій присвячена історії України. Містяться також розвідки з інших галузей суспільних наук. На сторінках часопису регулярно розміщуються публікації з церковно-релігійної проблематики: переважають історичні, трапляються богословські. Поряд з життєписами церковних діячів та святих, нарисами про окремі церковні заклади, описами церковних пам'яток подаються статті, що досліджують взаємини церкви та держави, а також висвітлюють церковне, насамперед – церковно-громадське життя.

Окремий блок складають розвідки з культурології. Представлена тематика з історії повсякдення, побуту, фольклору. Значне місце на його сторінках займають твори українських письменників. Поряд з мемуарами, художніми та науково-популярними біографіями друкуються статті з теорії та історіографії біографічних досліджень.

Журнал проводить активну археографічну роботу, вводить до наукового обігу нові архівні матеріали, друкує статті зі спеціальних історичних дисциплін, історіографії, джерелознавства, нумізматики, сфрагістики та ін.


8 вересня 1999 р. журнал внесений Вищою Атестаційною Комісією (ВАК) України до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Зміст журналу розкривається у національній реферативній базі даних «Україніка наукова» (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe) та в Українському реферативному журналі «Джерело» (http://www.nbuv.gov.ua/node/523).

Примірники «Київська старовина» у форматі PDF доступні на сайті «Інститут Історії України» та на сайті «Чтиво».


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com